საჯარო სამართლის დეპარტამენტი

პროფესორები:
ირაკლი გაბისონია,
მარიამ ჯიქია,
ალექსანდრე ტალიაშვილი,
ნინო ნიშნიანიძე,
ნიკოლოზ ფიფია,
არჩილ ლორია,
ასოცირებული პროფესორები:
ხათუნა ლორია,
თეიმურაზ ბეჟოშვილი,
მამუკა სარჩიმელია,
ქეთევან ჩახვაძე,
გიორგი გორაძე,
ასისტენტ პროფესორი :
ნანა ხარაძე,
ნატო გუგავა,
მალხაზ ჩიტაია,
ასისტენტები:
ვახტანგ ჟვანია,
სოფო დემეტრაშვილი,
გენო მორჩილაძე,