სტიპენდიები და დაფინანსება

წარჩინებული სტუდენტებისათვის ზვიად გამსახურდიას სახელობის სტიპენდია დაწესდა.

სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის დეკანის, პროფესორ ირაკლი გაბისონიას გადაწყვეტილებით ფაკულტეტის წარჩინებულ სტუდენტებს 2018 წელსაც გადაეცემათ საქართველოს პირველი პრეზიდენტის ზვიად გამსახურდიას სახელობის სტიპენდია. საუკეთესო შედეგების მქონე  2 სამართლის სპეციალობისა და 2 საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალობის სტუდენტი ერთი სასწავლო წლის განმავლობაში მიიღებს აღნიშნულ სტიპენდიას. დაფინანსება გამოიყოფა ფაკულტეტის ბიუჯეტიდან.

ამჯერად, აღნიშნული სტიპენდია მოიპოვეს სამართალმოცდნეობის სპეციალობის ორმა სტუდენტმა : გიგა ძირკველიშვილმა და ბაჩანა კვირკველიამ, ასევე, საერთაშორისო ურთიერთობების სტუდენტებმა ირინა მიქავამ და 

 

სახელმწიფო სტიპენდია 2017 წლის მეორე სემესტრის მიხედვით სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის წარჩინებულ სტუდენტებს

წარჩინებული სტუდენტებისათვის ზვიად გამსახურდიას სახელობის სტიპენდია დაწესდა.

სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის დეკანის, პროფესორ ირაკლი გაბისონიას გადაწყვეტილებით ფაკულტეტის წარჩინებულ სტუდენტებს გადაეცემათ საქართველოს პირველი პრეზიდენტის ზვიად გამსახურდიას სახელობის სტიპენდია. საუკეთესო შედეგების მქონე  2 სამართლის სპეციალობისა და 2 საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალობის სტუდენტი ერთი სასწავლო წლის განმავლობაში მიიღებს აღნიშნულ სტიპენდიას. დაფინანსება გამოიყოფა ფაკულტეტის ბიუჯეტიდან.

 

 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტზე- ზვიად გამსახურდიას სახელობის სტიპენდიის დანიშვნის, სტიპენდიანტის გამოვლენისა და სტიპენდიის მინიჭების წესი.

სახელმწიფო სტიპენდია სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის წარჩინებულ სტუდენტებს