საერთაშორისო ურთიერთობების ინსტიტუტი

საერთაშორისო-ურთიერთობების-ინსტიტუტის-დადგენილება

ინსტიტუტის დებულება