2017 წელი

მსოფლიო საერთაშორიისო სისხლის სამართლის მაქს პლანკის ინსტიტუტი

საერთაშორისო კონფერენცია "თანამედროვე ტექნოლოგიები, სისხლის სამართლისა და კრიმინოლოგიის აქტუალური  პრობლემები. ზღვარი თავისუფლებასა და უსაფრთხოებას შორის"

Download (PDF, Unknown)

მეექვსე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "მსოფლიო და კავკასია"

ვორქშოფი სტუდენტებისთვის "მსოფლიო და გენდერი"