2018 წელი

რომის ლა საპიენცას უნივერსიტეტთან თანამშრომლობით

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია- "სამხრეთ კავკასია საერთაშორისო არენაზე: არაფრის მომცემი თამაშის გადალახვის გზები" 

Download (PDF, Unknown)

გერმანიის მაქს პლანის უნივერსიტეტთან თანამშრომლობით

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: " საერთაშორისო ნარკობიზნესთან ბრძოლის და ნარკომანიის გავრცელების საწინააღმდეგო თანამედროვე მექანიზმების და რეგულაციების შედარებითი ანალიზი" 

Download (PDF, Unknown)

მეშვიდე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "მსოფლიო და კავკასია"

საერთაშორისო სამეცნიერო-კონფერენცია "ბავშვთა უფლებები"

სტუდენტური კონფერენცია "საქართველო- XXI-ე საუკუნე"

ზამთრის სკოლა სტუდენტებისთვის

შემოდგომის სკოლა სტუდენტებისთვის