სადისერტაციო ნაშრომები

ბრძანებები

2018 წლის ივლისში სადოქტორო პროგრამის „საერთაშორისო ურთიერთობების“ დაცვები

სტუ-ს სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი ახორციელებს სადოქტორ პროგრამას „საერთაშორისო ურთიერთობები“.

2018  წლის ივლისის თვეში საერთაშორისო ურთიერთობების სადოქტორო პროგრამაზე გაიმართება 4 დოქტორანტის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა:

 1. დოქტორანტი ანა ფერცელიანი

სადისერტაციო თემა –„ისლამური ფუნდამენტალიზმი და მსოფლიო“

 სადისერტაციო კოლეგია:

 1. პროფესორი - იგორ კვესელავა -თავმჯდომარე (სტუ)
 2. პროფესორი - ქეთი ჯიჯეიშვილი - ხელმძღვანელი (სტუ)
 3. პროფესორი - ირაკლი გაბისონია (სტუ)
 4. პროფესორი - ჰენრი კუპრაშვილი (რეცენზენტი, სტუ)
 5. პროფესორი- მანან დარჩაშვილი(სტუ)
 6. პროფესორი - ნინო ნიშნიანიძე (სტუ)
 7. პროფესორი - მურმან პაპაშვილი (მოწვეული თსუ)
 8. პროფესორი - ომარ არდაშელია (რეცენზენტი სოხუმის უნივერსიტეტი)
 9. პროფესორი -  აკაკი აბზიანიძე (მოწვეული თსუ)

დისერტაციის დაცვა 2018 წლის 23 ივლისს, 1500 საათზე, სტუ-VI კორპუსის 909 აუდიტორიაში

 1. დოქტორანტი დიმიტრი ბოკუჩავა

სადისერტაციო თემა„თანამედროვე თურქეთი - რეგიონალური სახელმწიფო“ სადისერტაციო კოლეგია:

 1. პროფესორი - ჰენრი კუპრაშვილი -თავმჯდომარე (სტუ)
 2. პროფესორი - გიორგი გაჩეჩილაძე - ხელმძღვანელი (სტუ)
 3. პროფესორი - იგორ კვესელავა (სტუ)
 4. ასოც. პროფესორი - სულიკო გრიგალაშვილი (რეცენზენტი, სტუ)
 5. პროფესორი- ავთანდილ სონღულაშვილი (სტუ)
 6. პროფესორი - ავთანდილ კიკნაძე (სტუ)
 7. პროფესორი - ელისო მაჩიტიძე (მოწვეული თსუ)
 8. პროფესორი - ომარ ნიშნიანიძე (რეცენზენტი ქუთ. ა. წერეთლის სახ. უნივერსიტეტი)
 9. პროფესორი -  დაზმირ ჯოჯუა (მოწვეული სოხუმი უნივერსიტეტი)

 დისერტაციის დაცვა  2018 წლის 18 ივლისს, 1500 საათზე, სტუ-VI კორპუსის 909 აუდიტორიაში.

 

 1. დოქტორნატი ლაშა ხოზრევანიძე

სადისერტაციო თემა –„თურქეთის საგარეო პოლიტიკის თანამედროვე ასპექტები“

 

 სადისერტაციო კოლეგია:

 1. პროფესორი - ჯემალ გახოკიძე -თავმჯდომარე (სტუ)
 2. პროფესორი - იგორ კვესელავა - ხელმძღვანელი (სტუ)
 3. პროფესორი - ემზარ მაკარაძე (რეცენზენტი, ბსუ)
 4. პროფესორი - ვაჟა შუბითიძე (რეცენზენტი, სტუ)
 5. ასოც. პროფესორი- გიგა ქამუშაძე (მოწვეული ქუთ. ა. წერეთლის სახ. უნივერსიტეტი)
 6. პროფესორი - მანანა დარჩაშვილი (სტუ)
 7. პროფესორი - რევაზ მიშველაძე (სტუ)
 8. პროფესორი - ზურაბ კვეტენაძე (სტუ)
 9. პროფესორი -  ომარ ნიშნიანიძე (მოწვეული ქუთ. ა. წერეთლის სახ. უნივერსიტეტი)

 

დისერტაციის დაცვა  2018 წლის 14 ივლისს, 1500 საათზე, სტუ-ის VI კორპუსის 909 აუდიტორიაში.

 

 1. დოქტორანტი ოთარ ლიპარტელიანი

სადისერტაციო თემა –„ახლო აღმოსავლეთის კონფლიქტი: გამოწვევები და პერსპექტივები“ სადისერტაციო კოლეგია:

 1. პროფესორი - იგორ კვესელავა -თავმჯდომარე (სტუ)
 2. პროფესორი - ქეთი ჯიჯეიშვილი - ხელმძღვანელი (სტუ)
 3. პროფესორი - შოთა ვადაჭკორია (რეცენზენტი, თსუ)
 4. ასოც. პროფესორი - მაია გურამიშვილი (რეცენზენტი, სტუ)
 5. ასოც. პროფესორი- მანანა გაბაშვილი(მოწვეული ილიას უნივერსიტეტი)
 6. პროფესორი - რევაზ მიშველაძე (სტუ)
 7. ასოც. პროფესორი - გიორგი კალანდაძე (სტუ)
 8. პროფესორი - ჰენრი კუპრაშვილი (სტუ)
 9. პროფესორი -  გურამ აბესაძე (მოწვეული სოხუმი უნივერსიტეტი)

 

დისერტაციის დაცვა  2018 წლის 16 ივლისს, 1500 საათზე, სტუ-ის VI კორპუსის 909 აუდიტორიაში.

 

სადისერტაციო საბჭოს შემადგენლობა