სამეცნიერო ჟურნალი

საერთაშორისო რეფერირებადი სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი იურისტი – Lawyer №3

საერთაშორისო რეფერირებადი სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი იურისტი – Lawyer №2

საერთაშორისო რეფერირებადი სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი იურისტი – Lawyer №1

სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი თემიდა

საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი “იურისპრუდენციის პრობლემები”

საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი “პროგრესი”

საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი “პროგრესი”

მეცნიერების საზოგადოებისა და სახელმწიფოს პრობლემები

საზოგადოებრივ-სალიტერატურო ჟურნალი „პარალელი“

 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის პოლიტიკისა და საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტის ბაზაზე ყოველწლიურად გამოიცემა საზოგადოებრივ-სალიტერატურო ჟურნალი „პარალელი“.

ჟურნალი თავდაპირველად XX-ე საუკუნის 80-იან წლებში გამოდიოდა, შემდეგ დაიხურა და 2009 წლიდან პროფესორების რევაზ მიშველაძისა და იგორ კვესელავას ინიციატივით აღდგა.

ჟურნალის გამოცემა დამტკიცებულია სტუ-ს სარედაქციო-საგამომცემლო საბჭოს სხდომაზე.  გამოიცემა  საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ლიტერატურული გაერთიანების ხელშეწყობით, რომლის ხელმძღვანელია რევაზ მიშველაძე, იგი გახლავთ ჟურნალ „პარალელის“ მთავარი რედაქტორი, ჟურნალი გამოიცემა წელიწადში ორჯერ.

სამეცნიერო ჟურნალი „საისტორიო ვერტიკალები“

 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის პოლიტიკისა და საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტის ბაზაზე ყოველწლიურად გამოიცემა სამეცნიერო ჟურნალი „საისტორიო ვერტიკალები“

ჟურნალის არსებობას დიდი ხნის ისტორია აქვს, იგი დაარსდა  1991 წელს ზვიად გამსახურდიას პრეზიდენტობის პერიოდში, მაგრამ ცნობილი მიზეზების გამო მალევე დაიხურა. ჟურნალ „საისტორიო ვერტიკალების” ახალი სიცოცხლე დაიწყო 2002 წლიდა, როდესაც საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სოციალურ მეცნიერებაათა დეპარტამენტისა და მისი ხელმძღვანელის პროფესორ იგორ კვესელავას თაოსნობით ჟურნალი აღდგენილ იქნა. ჟურნალის მთავარი რედაქტორია იგორ კვესელავა, რედკოლეგიის წევრები არიან საქართველოს, აშშ-ს, იაპონიისა და საფრანგეთის პოლიტოლოგები. უკვე გამოცემულია 34 ნომერი, ჟურნალი გამოდის წელიწადში სამჯერ.