ადვოკატ მარი საბიაშვილის პრაქტიკული ლექცია

2019 წლის 24 დეკემბერს სტუ-ს სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის სასწავლო-პრაქტიკული პროექტის ” იურისტის პროფესიული უნარ-ჩვევების” ფარგლებში ადვოკატმა მარი საბიაშვილმა ჩაატარა პრაქტიკული მასტერკლასი ადვოკატის პროფესიულ უნარ-ჩვევებზე.
მარი საბიაშვილმა სტუდენტებს გააცნო სარჩელისა და შესაგებლის შევსების ტექნიკა.

Posted in Uncategorized.

gabela23

Leave a Reply