ადვოკატ ირინა ბათიაშვილის მასტერკლასი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის სასწავლო-პრაქტიკული პროექტი „იურისტის პროფესიული უნარ-ჩვევები“ აქტიურად გრძელდება ონლაინ რეჟიმში.
ადვოკატმა და სამართალმცოდნემ ირინა ბათიაშვილმა პროექტის მონაწილეებს ჩაუტარა შემდგომი მასტერკლასი ადვოკატის პროფესიულ უნარ-ჩვევებზე. ადვოკატმა გააცნო სტუდენტებს პროფესიული საქმიანობის ძირეული ასპექტები, მიმოიხილა შრომითი ურთიერთობებიდან წარმოშობილი დისკრიმინაციის სახეობები და ადვოკატის როლი მსხვერპლის (კლიენტის) საქმის ფაქტობრივი გარემოებების წარმოდგენის პროცესში. ასევე, აქტიურად უპასუხა მათ კითხვებს.

ახალი პროექტი იურისტის უნარ-ჩვევები

ახალი სასწავლო წლიდან სტუდენტებისათვის პრაქტიკული უნარ-ჩვევების ჩამოყალიბებისა და გაუმჯობესების მიზნით სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი იწყებს ახალ სასწავლო-პრაქტიკულ პროექტს „იურისტის პროფესიული უნარ-ჩვევები“.
პროექტის ფარგლებში სტუდენტებს მასტერკლასებს ჩაუტარებენ: ოპერატიული თანამშრომელი, გამომძიებელი, მოსამართლე, ადვოკატი, პროკურორი, მაღალი პოლიტიკური თანამდებობის პირი, ექსპერტი, ნოტარიუსი, ფსიქოლოგი, მეცნიერ-მკვლევარი და პროფესიული ეთიკის სპეციალისტი.
პროექტში მონაწილე სტუდენტები დაეუფლებიან იმ უნარ-ჩვევებს, რომელიც აუცილებლად სჭირდებათ იურისტებს.
ზემოაღნიშნული სასწავლო-პრაქტიკული პროექტი ხელს შეუწყობს სასწავლო პროცესის გაუმჯობესებასა და ეფექტურობას. პროექტში მონაწილეობა შეეძლებათ ფაკულტეტის სამართლის სპეციალობის სტუდენტებს.
პროექტში მონაწილეობის მსურველებმა რეგისტრაცია უნდა გაიარონ ქვემოთ მითითებულ მისამართზე 2019 წლის 25 სექტემბრამდე. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe46c-61I3U6s9MWGIFrsr5d6NW0sss3Tt_DdfhpruvhmRzmg/viewform

ოპერატიულ თანამშრომელი
• ოპერატიულ-სამძებრო საქმიანობის პრინციპები;
• ოპერატიულ-სამძებრო ღონისძიების ჩატარება;
• ოპერატიულ-სამძებრო საქმიანობის განმახორციელებელი ორგანოები.
გამომძიებელი
• ინფორმაციის და მტკიცებულების მოპივება;
• დანაშაულის პრევენცია;
• დანაშაულიდან თავის აღკვეთა.
პროკურორი
• პროკურატურის საქმიანობის პრინციპები;
• პროკურატურის საქმიანობის სამართლებრივი საფუძვლები;
• პროკურატურის სისტემა და ორგანიზაცია;
• პროკურატურის საქმიანობის მიმართულებები;
• პროკურატურის მუშაკის სამართლებრივი დაცვა;
• პროკურატურის საქმიანობის და ორგანიზაციის სხვა საკითხები.
მოსამართლე-
• მოსამართლის დამოუკიდებლობა და მიუკერძოებლობა;
• მოსამართლის კომპეტენტურობა და გულისხმიერება;
• მოსამართლის არასამოსამართლო საქმიანობა;
• მოსამართლის მასმედიასთან და საზოგადოებასთან ურთიერთობა.
ადვოკატი- საჯარო სამართლის მიმართულებით
• საადვოკატო საქმიანობის პრინციპები;
• ადვოკატის ზოგადი უფლებები და მოვალეობები;
• პროფესიული საიდუმლოება;
• მოთხოვნები ადვოკატისადმი
• ადვოკატის სტაჟიორი. ადვოკატის თანაშემწე;
• საადვოკატო საქმიანობის ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმა;
• ადვოკატთა ასოციაცია;
• ადვოკატის პასუხისმგებლობა.
საჯარო მოხელე-
საჯარო სამსახურისა და სახელმწიფო თანამდებობის ცნება;
• საჯარო მოსამსახურის სახეები;
• საჯარო სამსახურის ძირითადი პრინციპები;
• საჯარო მოსამსახურის უფლებები და გარანტიები;
• სამსახურებრივი მოვალეობანი;
• საჯარო სამსახურში თანამდებობათა რანგირება.
მეცნიერი, მკვლევარი
ექსპერტი
• ექსპერტის როლი სამართლებრივ სივრცეში;
• ექსპერტის უფლება-მოვალეობები;
• საქართველოში არსებული საექსპერტო დაწესებულებები;
• ექსპერტის წინაშე გადასაწყვეტად დასასმელი საკითხები;
• ექსპერტიზისა და საექსპერტო დასკვნის სახეობები;
• ექსპერტისა და სპეციალისტის გამიჯვნა.
ნოტარიუსი
• ნოტარიატის საქმიანობის სამართლებრივი საფუძვლები;
• სანოტარო მოქმედება;
• სანოტარო სამსახური;
• საქართველოს ნოტარიუსთა პალატა;
• სანოტარო მოქმედება და მისი შესრულების ძირითადი მოთხოვნები;
• სანოტარო მედიაცია.
ფსიქოლოგი
• საქმიანი ურთიერთობის ფსიქოლოგია

Post navigation

პროექტი „იურისტის პროფესიული უნარ-ჩვევები

“📍📍📍📍📍📍📍📍📍📍📍📍📍📍📍📍📍📍
სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი სტუდენტებისათვის პრაქტიკული უნარ-ჩვევების ჩამოყალიბებისა და გაუმჯობესების მიზნით იწყებს ახალ სასწავლო-პრაქტიკულ პროექტს „იურისტის პროფესიული უნარ-ჩვევები“.პროექტის ფარგლებში სტუდენტებს მასტერკლასებს ჩაუტარებენ: ოპერატიული თანამშრომელი, გამომძიებელი, მოსამართლე, ადვოკატი, პროკურორი, მაღალი პოლიტიკური თანამდებობის პირი, ექსპერტი, ნოტარიუსი, ფსიქოლოგი, მეცნიერ-მკვლევარი და პროფესიული ეთიკის სპეციალისტი. პროექტში მონაწილე სტუდენტები დაეუფლებიან იმ უნარ-ჩვევებს, რომელიც აუცილებლად სჭირდებათ იურისტებს.📕📕📕📕📕📕📕📕📕📕
ზემოაღნიშნული სასწავლო-პრაქტიკული პროექტი ხელს შეუწყობს სასწავლო პროცესის გაუმჯობესებასა და ეფექტურობას. პროექტში მონაწილეობა შეეძლებათ ფაკულტეტის სამართლის სპეციალობის სტუდენტებს.
პროექტის ფარგლებში მასტერკლასებს ჩაატარებენ:
მოსამართლეები: ილონა თოდუა, მირანდა ერემაძე, დიანა ბერეკაშვილი, მერაბ ღვინიაშვილი;
პროკურორები: იოსებ ხუციშვილი, ირაკლი მინაშვილი
ოპერატიული თანამშრომელი: ჯემალ გაბელია
ადვოკატები: ირინა ბათიაშვილი, ივანე პეტრიაშვილი, ლელა წიკლაური
ექსპერტი: მალხაზ ჩიტაია
ნოტარიუსი:თინათინ დევდარიანი, თამილა გოგატიშვილი, ბესიკ სეხნიაიძე, ნანა როსეფაშვილი,
არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელი:მარიამ აბულაძე;
ადამიანის უფლებების დაცვის კუთხით მასტერკლას ჩაატარებს მარიამ ჯიქია.
ასევე მასტერკლასებს აქტუალურ თემებზე ჩაატარებენ პროფესორები: ჯემალ ჯანაშია(ნარკოტიკების სამართალი), ჰენრი კუპრაშვილი(ჯანსაღი ცხოვრების წესი) და სხვები.
პროექტში ასევე მონაწილეობას მიიღებს სტუდენტი -ანა ტაკაშვილი.
პროექტში მონაწილეობის მსურველებმა რეგისტრაცია უნდა გაიარონ ქვემოთ მითითებულ მისამართზე 2020 წლის 30 ოქტომბრის ჩათვლოთ
.https://docs.google.com/…/1FAIpQLSe46c-61I3U6s9MWG…/viewform
პროექტი განხორციელდება დისტანციურად zoom-ის აპლიკაციის მეშვეობით. 📕📕📕📕📕
პროექტი დაიწყება 01 ნოემბრიდან. მონაწილეობა შეუძლიათ სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის სამართლის საბაკალავრო პროგრამის ნებისმიერი კურსის სტუდენტს.
პროექტის კოორდინატორი: თამარ ბარამია 598332205
📍📍📍📍📍📕📕

შოთა რიჟამაძის საჯარო ლექცია

2021 წლის 30 იანვარს სტუ-ს სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის სასწავლო-პრაქტიკული პროექტის „იურისტის პროფესიული უნარ-ჩვევების“ ფარგლებში სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანტიკორუფციული სააგენტოს დირექტორმა, ბატონმა შოთა რიჟამაძემ მასტერკლასი ჩაუტარა პროექტის მონაწილეებს.
პროექტის ხელმძღვანელმა პროფესორმა ირაკლი გაბისონიამ სტუდენტებს წარუდგინა ბატონი შოთა რიჟამაძე. მადლობა გადაუხადა პროექტში მონაწილეობისათვის წარმატებულ, მაღალი დონის პრაქტიკოს, ერუდირებულ იურისტს ბატონ შოთა რიჟამაძეს და გამოხატა მზაობა სამეცნიერო-კვლევით პროექტებში თანამშრომლობის გაგრძელებასთან დაკავშირებით.
სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანტიკორუფციული სააგენტოს დირექტორმა შოთა რიჟამაძემ მიმოიხილა კორუფციულ საქმიანობასთან დაკავშირებული მნიშვნელოვანი ასპექტები და ყურადღება გაამახვილა კორუფციასთან ბრძოლის თანამედროვე გამოწვევებზე.
მასტერკლასის დასასრულს სტუდენტებმა მადლობა გადაუხადეს ბატონ შოთა რიჟამას საინტერესო და ნაყოფიერი ლექციის ჩატარებისათვის.

აქტივობების აღდგენის ცხრილი

📌📌📌გაცნობებთ, რომ მიმდინარე აქტივობების აღდგენა ჩატარდება 01 თებერვლიდან 06 თებერვლის ჩათვლით. გთხოვთ, იხილეთ დამატებითი და ძირითადი საგნების აქტივობების აღდგენის განრიგი.
👥👥👥👥👥👥👥
შუასემესტრული გამოცდების აღდგენა მოხდება 08 თებერვლიდან 13 თებერვლის ჩათვლით, შუასემესტრული გამოცდების აღდგენა დასაშვებია იმ სტუდენტებისთვის ვინც საპატიო მიზეზით ვერ მოახერხა გამოცდის ჩაბარება.
დასკვნით გამოცდებზე დაშვების წინაპირობა, სამივე საფეხურის სტუდენტებისთვის არის 30 ქულა (ჯამურად მიმდინარე სასწავლო აქტივობა + შუასემესტრული გამოცდა). დასკვნითი გამოცდები ჩატარდება 15 თებერვლიდან 27 თებერვლის ჩათვლით.
დასკვნით გამოცდაში მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი ბაკალავრებისთვის შეადგენს 11 ქულას, მაგისტრანტებისა და დოქტორანტებისთვის – 21 ქულას. იმისთვის, რომ სასწავლო კურსი ჩაბარებულად ჩაითვალოს, სტუდენტმა თითოეულ საგანში უნდა გადალახოს მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი – ჯამურად დააგროვოს 51 ქულა და მეტი.

სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის ყველა საგანმანათლებლო პროგრამის სტუდენტს აქვს შესაძლებლობა სასწავლო პროცესთან დაკავშირებულ ნებისმიერ შეკითხვაზე ან წარმოქმნილ პრობლემაზე შეავსოს აღნიშნული ფორმა.
სტუდენტს ასევე აქვს შესაძლებლობა ფორმის მეშვეობით მოითხოვოს დეკანატიდან სხვადასხვა სახის დოკუმენტაცია. https://docs.google.com/forms/d/1yCaaMs9UTChRgPoP_xzCLZD-dZCm-bwycMCLvJG0JyQ/edit#responses

Download (PDF, Unknown)


Download (PDF, Unknown)

ერაზმუს +

სრული სამაგისტრო პროგრამები ევროპის უნივერსიტეტებში - ერობლივი სამაგისტრო პროგრამები

 

თუ გსურს სამაგისტრო აკადემიური ხარისხის მოპოვება ევროპულ უნივერსიტეტებში, მაშინ Erasmus+ პროგრამა საშუალებას გაძლევს ჩაერთო ერთობლივი სამაგსიტრო პროგრამების კონკურსში.

ვის შეუძლია კონკურსში მონაწილეობის მიღება:

 • ნებისმიერ მსურველს, რომელსაც აქვს ბაკალავრის დიპლომი (ან არის ბაკალავრიატის დამამთავრებელ კურსზე)
 • ასაკობრივი შეზღუდვა არ არსებობს
 • არ არის საჭირო აქტიური სტუდენტის სტატუსი
 • საბაკალავრო ან სამაგისტრო საფეხურზე მანამდე მიღებული Erasmus+ სტიპენდია დაბრკოლებას არ წარმოადგენს

ზოგადი მოთხოვნები:

 1. ბაკალავრის აკადემიური ხარისხის დამადასტურებელი დიპლომი (ან დამამთავრებელ კურსზე ყოფნის ცნობა მშობლიური უნივერსიტეტიდან)
 2. ინგლისური ენის ფლობის საერთაშორისო სერტიფიკატი B2 დონეზე (მაგ. IELTS, TOEFL)
 3. CV (გირჩევთ გამოიყენოთ Europass ფორმატი)
 4. სამოტივაციო წერილი
 5. სარეკომენდაციო წერილ(ებ)ი

გაითვალისწინეთ, რომ მოთხოვნები შეიძლება განსხვავდებოდეს პროგრამების მიხედვით !

რას გულისხმობს ერთობლივი სამაგისტრო პროგრამები:

ერთობლივი სამაგისტრო პროგრამები ეს არის ევროპის წამოდენიმე ქვეყნის უნივერსიტეტების მიერ ერთობლივად შემუშავებულ პროგრამას. ევროპული უნივერსიტეტები წარადგენენ მათ მიერ მომზადებულ სამაგისტრო პროგრამებს ერაზმუსის კონკურსზე და გამარჯვების/დაფინანსების შემთხვევაში აცხადებენ სტუდენტების მიღებას. ანუ აპლიკანტს, რომელსაც სურს ერთობლივ სამაგისტრო პროგრამაში მონაწილეობა, შეუძლია პროგრამის არჩევა მხოლოდ წინასწარ განსაზღვრული ჩამონათვალიდან.

სამაგისტრო პროგრამების სია ყოველწლირად შემოდგომაზე ახლდება

სასწავლო პროცესი მიმდინარეობს სამაგისტრო პროგრამაში მონაწილე სულ მცირე ორ ევროპულ უნივერსიტეტში (ევროპის შიგნით მგზავრობის ხარჯებს პროგრამა ანაზღაურებს). სამაგისტრო პროგრამის მოცულობა შეიძლება იყოს 120, 90 ან 60 ECTS კრედიტი, შესაბამისად სწავლის ხანგრძლივობა შეიძლება მერყეობდეს ერთ და ორ წელს შორის. სამაგისტრო პროგრამის დასრულების შემდეგ გაიცემა ან ერთობლივი (Joint Degree), ან მრავლობითი (Multiple Degree) აკადემიური ხარისხი. საზღვარგარეთ მიღებული აკადემიური ხარისხების აღიარების პროცესს საქართველოში განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი (www.eqe.ge) ახორციელებს.

კონკურსში მონაწილეობის წესები:

ერთ აპლიკანტს ერთდროულად (ერთი კონკურსის ფარგლებში) შეუძლია განაცხადის გაგზავნა მაქსიმუმ სამ პროგრამაზე.

აპლიკანტი ინდივიდუალურად განაცხადს აგზავნის პირდაპირ პროგრამის მაკოორდინირებელ უნივერსიტეტში (საკონტაქტო ინფორმაცია მოცემულია კონკრეტული პროგრამის ვებგვერდზე). განაცხადი კეთდება ონლაინ რეჟიმში.  წინასწარ უნდა დაადგინოთ ყველა დეტალი სწორედ მაკოორდინირებელ უნივერსიტეტთან, რამდენადაც კონკურსის წესები შეიძლება პროგრამების მიხედვით განსხვავებული იყოს.

ინფორმაცია დაფინანსების შესახებ:

კონკურსში გამარჯვების შემთხვევაში სტუდენტი იღებს სტიპენდიას (1000 Euro თვეში). პროგრამა ასევე ფარავს სწავლის საფასურს, ვიზის, დაზღვევის და მგზავრობის ხარჯებს.

რას უნდა მიაქციოს ყურადღება აპლიკანტმა:

 • მიუხედავად საერთო მახასიათებლებისა, ყველა პროგრამას აქვს ინდივიდუალური მოთხოვნები - აუცილებლად გადაამოწმეთ დეტალები პროგრამის ვებგვერდზე. დამატებით მიმართეთ პროგრამის საკონტაქტო პირს (ინფორმცია იხილეთ პროგრამის ვებგვერდზე)
 • აპლიკაციების მიღება პროგრამაზე ცხადდება ორჯერ - ერთხელ სტიპენდიის მაძიებელთათვის (Scholarship seekers) და ერთხელ მათთვის, ვისაც სტიპენდია არ სჭირდება და თავად აპირებს საკუთარი სწავლის დაფინანსებას). Deadlines არის განსხვავებული და ეს არ უნდა აგერიოთ.
 • ჩვენ ვერ/არ ვაქვეყნებთ ჩვენს ვებგვერდზე ყოველ ცალკეულ სამაგისტრო პროგრამაზე საბუთების მიღების ვადებს (100-ზე მეტი პროგრამაა), ასე რომ თავად აპლიკანტებმა უნდა ადევნონ თვალყური მათთვის საინტერესო პროგრამების ვებგვერდებს.
 • როგორც წესი, მიღება ცხადდება შემოდგომაზე, საბუთების მომზადებისათვის სამი-ხუთი თვეა, საბუთების წარდგენის ვადები - გვიანი შემოდგომა, ან მომდევნო წლის იანვარი-მარტი, შეტყობინება სტიპენდიის მიღების შესახებ - ყველაზე გვიან მაისში. სწავლა იწყება აგვისტო - ოქტომებრში (გააჩნია პროგრამას)

სასარგებლო ინფორმაცია:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/

https://www.facebook.com/ESN.Tbilisi.ISU/

 

 

ერთობლივ სამაგისტრო პროგრამებში საქართველოს მონაწილეობის შესახებ

Erasmus+ ერთობლივი სამაგისტრო პროგრამების (JMD) კონკურსი ღიაა მთელი მსოფლიოს მასშტაბით და მაღალი კონკურენციის მიუხედავად საქართველოდან შესული აპლიკაციების რაოდენობა და ხარისხის გამორჩეულია. საქართველოს მაჩვენებელი მსოფლიო მასთაბით ოც საუკეთესო ქვეყანათა შორისაა. მას უსწრებენ ისეთი დიდი ქვეყნები როგორიცაა, ამერიკის შეერთებული შტატები, ბრაზილია და ინდოეთი.

ერთობლივი სამაგისტრო პროგრამების შექმნა და ქართული უნივერსიტეტების ჩართულობა ერთობლივ სამაგისტრო პროგრამებში

ერთობლივი სამაგისტრო პროგრამები  მაღალი ხარისხის ინტეგრირებული საგანმანათლებლო პროგრამებია, რომლებიც შემუშავებულია უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებებისგან შემდგარი საერთაშორისო კონსორციუმის ფარგლებში. ძირითადად პროგრამები შემუშავებულია ევროპული უნივერსიტეტის მიერ, თუმცა კონსორციუმში შეიძლება ჩართული იყოს პარტნიორი ქვეყნის საგანმანათლებლო ან არააკადემიური პარტნიორი ორგანიზაციები, როგორც სრული ასევე ასოცირებული პარტნიორ სტატუსით.

კონსორციუმში მონაწილე ყველა უსდ უნდა იყოს აღიარებული საკუთარი ქვეყნის ფარგლებში, წარმოადგენდეს უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებას, რომელიც გასცემს მაგისტრის ხარისხს, და მისი პროგრამები უნდა შეესაბამებოდეს ერთობლივი სამაგისტრო პროგრამის შინაარსს.

ფინანსური მხარდაჭერა გამოყოფილი იქნება:

 • კონსორციუმის შიდა სამენეჯერო საქმიანობისთვის და პროგრამის ფარგლებში სტუდენტების მიღების მინიმუმ სამჯერადი პროცესისათვის
 • მოწვეული პროფესორებისა და ლექტორების საქმიანობის ხარჯების დასაფარად
 • საუკეთესო სტუდენტების სტიპენდიების ანაზღაურებისათვის

 

ამჟამად შვიდი ქართული უნივერსიტეტი სხვადასხვა ფორმით მონაწილეობს Erasmus Mundus Joint Master Degree რვა პროგრამაში:

 • ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი (სრული პარტნიორი Central and East European, Russian and Eurasian Studies)
 • შოთა რუსთაველის სახელობის თბილისის თეატრისა და კინოს უნივერსიტეტი (ასოცირებული პარტნიორი Docnomads+ Documentary Filmdirecting)
 • ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი და ილიას სახლემწიფო უნივერსიტეტი (ასოცირებული პარტნიორები European Politics and Society: Vaclav Havel Joint Master Programme)
 • ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი და GIPA (ასოცირებული პარტნიორები European Master in Migration and Intercultural Relations)
 • ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (ასოცირებული პარტნიორი European Master in Lexicography)
 • კავკასიის უნივერსიტეტი (ასოცირებული პარტნიორიTourism Development and Culture)
 • კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი (ასოცირებული პარტნიორი International Master on Wine Tourism Innovation)
 • შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (ასოცირებული პარტნიორი Erasmus Mundus Master in Soil Science)

 

პრეზენტაცია უსდ-ებისათვის ერთობლივი სამაგისტრო პროგრამებში მონაწილეობისათვის

კონკურსის ვადები

პროექტი „იურისტის პროფესიული უნარ-ჩვევების“ მასტერკლასები

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის სასწავლო-პრაქტიკული პროექტი „იურისტის პროფესიული უნარ-ჩვევები“ აქტიურად გრძელდება ონლაინ რეჟიმში.
ნოტარიუსმა თამილა გოგატიშვილმა პროექტის მონაწილეებს ჩაუტარა შემდგომი მასტერკლასი იურისტის პროფესიულ უნარ-ჩვევებზე. ნოტარიუსმა გააცნო სტუდენტებს პროფესიული საქმიანობის ძირეული ასპექტები, მიმოიხილა სანოტარო პალატის საქმიანობა და აქტიურად უპასუხა მათ კითხვებს.
სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის დეკანი, პროფესორი ირაკლი გაბისონია ესწრებოდა ნოტარიუსის ქალბატონ თამილა გოგატიშვილის მასტერკლასს. დეკანმა ნოტარიუსს მადლობა გადაუხადა ასეთი საინტერესო ლექციისთვის და თანამშრომლობისთვის.
პროექტის ფარგლებში მონაწილეებს პირველი მასტერკლასი ჩაუტარა გენერალური პროკურატურის საპროკურორო საქმიანობაზე ზედამხედველობის და სტრატეგიული განვითარების დეპარტამენტის პროკურორმა ირაკლი მინაშვილმა, რომელმაც ყურადღება გაამახვილა პროკურორის პროფესიულ უნარ-ჩვევებზე.
პროექტის მონაწილეებს მასტერკლასი ასევე ჩაუტარა უზენაესი სასამართლოს მოსამართლემ მირანდა ერემაძემ, რომელმაც ყურადღება გაამახვილა მოსამართლის პროფესიულ უნარ-ჩვევებზე.

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი მუდმივად ზრუნავს თითოეული სტუდენტის განვითარებაზე – ირაკლი გაბისონია

პანდემიის პირობებში ხშირია სტუდენტების უკმაყოფილება, თუმცა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი სტუდენტებზე ორიენტირებული მიდგომით გამოირჩევა. პანდემიის პირობებში სტუდენტთა ხელშეწყობასთან დაკავშირებით სოციალურ ქსელში საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობის ფაკულტეტის დეკანი წერს:

სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის 210 სტუდენტს ფაკულტეტის ბიუჯეტიდან დაუფინანსდა სწავლების საფასური სრულად ან ნაწილობრივ. 2000 სტუდენტმა ისარგებლა გადახდის ინდივიდუალური გრაფიკით. ყოველწლიურად ყველაზე მაღალრეიტინგულ სტუდენტებს ენიშნებათ საქართველოს პირველი პრეზიდენტის ზვიად გამსახურდიას სახელობის სტიპენდია, 500-ზე მეტმა სტუდენტმა მოიპოვა სახელმწიფო სტიპენდია.

სტუდენტურ საერთაშორისო ღონისძიებებში, კონფერენციებში, ვორქშოფებში, ტრეინინგებში მონაწილეობისთვის ავსტრიაში, გერმანიაში, იტალიაში, ნიდერლანდებში, ამერიკის შეერთებული შტატებში სტუდენტებისთვის ფაკულტეტის ბიუჯეტიდან გამოიყო 260 000 ლარი.

სასწავლო პროცესში ინტერნაციონალიზაციის მიზნით ფაკულტეტმა გააფორმა მემორანდუმები და სტუ-მ უმასპინძლა გერმანიის მაქს პლანკის, იტალიის ლინქ ქამფუს, ლა საპიენცას უნივერსტიტეტების დელეგაციას. უცხოელი პროფესორების ელიკო ლამიხის, ჰანს იორგ ალბრეხტის, რომინა გურაშის, ანდრეა კარტნეის, პეტერ იორგენ გრაფის, ვოლფრამ შედლერის და სხვათა მიერ ჩატარდა საჯარო ლექციები, ტრეინინგები, ვორქშოფები, საზაფხულო და ზამთრის სკოლები. განხორციელდა სასწავლო პრაქტიკული პროექტები: „კრიმინალისტიკური ტექნიკა თეორიასა და პრაქტიკაში“, “შეხვდი დამსაქმებელს“, „მე ვარ პროფესორი“ და სხვა.“
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი მუდმივად ზრუნავს თითოეული სტუდენტის განვითარებაზე – ირაკლი გაბისონია