პროფესორ ირაკლი ბურდულის საჯარო ლექცია

2022 წლის 10 მარტს სტუ-ს სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის ორგანიზებით სტუ-ს 100 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი 100 საჯარო ლექციის ციკლის ფარგლებში სანოტარო სამართლის ლაბორატორიის ეგიდით, პროფესორმა

ჩაატარა საჯარო ლექცია თემაზე: „ეკონომიკური სამართლის რეცეფცია – საკორპორაციო სამართლის რეფორმა საქართველოში“ სალექციო პროცესი ძალიან საინტერესოდ წარიმართა, ლექციის ბოლოს კითხვა-პასუხის რეჟიმში გაიმართა დისკუსია რაზეც ბატონმა ირაკლიმ ამომწურავი პასუხები გასცა.
ძალიან დიდი მადლობა გვინდა გადავუხადოთ ბატონ ირაკლის ასეთი შთამბეჭდავი ლექციისათვის, ასევე დიდ მადლობას ვუხდით ირინა ბათიაშვილს ლექციის ორგანიზებისათვის.

გაეროს ნარკოტიკების და დანაშაულის ოფისის უფროსი კონსულტანტის, ზაზა ბეროზაშვილის საჯარო ლექცია

24 მარტს სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის ორგანიზებით სტუ-ის 100 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი 100 საჯარო ლექციის ციკლის ფარგლებში ფაკულტეტის სტუდენტებს ჩაუტარა ტრენინგი

, ბრატისლავის უნივერსიტეტის სამართლის დოქტორმა, ბატონმა ზაზა ბეროზაშვილმა. შეხვედრაზე განხილული იყო ნარკოტიკის ტრაფიკის გამოძიების მეთოდები, ამ მიმართულებით მსოფლიო ვითარება და გაეორის საქმიანობა საერთაშორისო ნარკოტრანზიტის წინააღმდეგ ბრძოლასთან დაკავშირებით. ბატონი ზაზას პროფესიული გამოცდილებიდან გამომდინარე, ლექციამ პრაქტიკული სახე მიიღო. სტუდენტების მხრიდან დაისვა მრავალი კითხვა, რომლებზეც, ბატონი ზაზა, როგორც თეორიულ პასუხს სცემდა, აგრეთვე საკუთარი პირადი გამოცდილების მაგალითებით ავსებდა.
დიდ მადლობა ვუხდით ბატონ ზაზა ბეროზაშივლს ასეთი, ჭეშმარიტად, საინტერესო და ნაყოფიერი შეხვედრისთვის. ვიმედოვნებთ, რომ მომავალშიც გვექნება შესაძლებლობა ვითანამშრომლოთ.
შეხვედრას ორგანიზება გაუწია სისხლის სამართლის აკადემიური დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა, პროფესორმა ჯემალ ჯანაშიამ.

საგანგებო და სრულუფლებიანი დესპანის, პროფესორ კონსტანტინე გამსახურდიას საჯარო ლექცია

2022 წლის 31 მარტს სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის ორგანიზებით სტუ-ს 100 წლის იუბილესადმი დაგეგმილი 100 საჯარო ლექციის ციკლის ფარგლებში საქართველოს პირველი პრეზიდენტის, ეროვნული გმირის, ზვიად გამსახურდიას დაბადების დღისადმი მიძღვნილი საჯარო ლექცია ჩაატარა საქართველოს პირველი პრეზიდენტის შვილმა, საგანგებო და სრულუფლებიანმა დესპანმა გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკაში, პროფესორმა კონსტანტინე გამსახურდიამ, რომელმაც მიმოიხილა 31 მარტს საქართველოში ჩატარებული დამოუკიდებლობის აღდგენის რეფერენდუმთან დაკავშირებული საინტერესო ასპექტები.
მადლობას ვუხდით ბატონ კონსტანტინე გამსახურდიას ასეთი საინტერესო ლექციის ჩატარებისთვის, ურთიერთთანამშრომლობისა და მეგობრობისთვის.
ასევე, მადლობა აკადემიური საბჭოს წევრს, ფაკულტეტის პროფესორს ნინო ნიშნიანიძეს ლექციის ორგანიზებისთვის.

ლევან სამხარაულის სახელობის ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს დირექტორის მოადგილის, პროფესორ გიორგი მურვანიძის საჯარო ლექცია

2022 წლის 1 აპრილს, სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის კრიმინალისტიკის ლაბორატორიის ორგანიზებით სტუ-ის 100 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი “100 საჯარო ლექციის” ციკლის ფარგლებში საჯარო ლექცია წაიკითხეს

და ნარკოლოგიური ექსპერტიზის სამმართველოს უფროსმა გური მენაბდიშვილმა თემაზე: ექსპრეტიზის აქტუალური საკითხები.
მოდერატორი: კრიმინალისტიკის ლაბორატორიის ხელმძღვანელი პროფესორი მალხაზ ჩიტაია.
გვინდა უღრმესი მადლობა გადავუხადოთ კოლეგიალობისთვის, თანამშრომლობისთვის.

საქართველოს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლის, პროფესორ ლალი ფაფიაშვილმა საჯარო ლექცია

2022 წლის 6 აპრილს სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის ორგანიზებით სტუ-ს 100 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი 100 საჯარო ლექციის ციკლის ფარგლებში

ჩაატარა საჯარო ლექცია თემაზე: „საკასაციო წარმოება: ტენდენციები და გამოწვევები“.
მადლობას ვუხდით ქალბატონ ლალის ასეთი საინტერესო ლექციის ჩატარებისათვის და პროფესორ შოთა ფაფიაშვილს ლექციის ორგანიზებისათვის.

ლევან სამხარაულის სახელობის ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ბიოლოგიური ექსპერტიზის დეპარტამენტის უფროსის, ნინო ყოჩიაშვილის საჯარო ლექცია

2022 წლის 8 აპრილს სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის კრიმინალისტიკის ლაბორატორიის ორგანიზებით, სტუ-ის 100 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი “- 100 საჯარო ლექციის” ციკლის ფარგლებში, მეორე შეხვედრა გაიმართა


საჯარო ლექციის თემა იყო: “ექსპერტიზის აქტუალური საკითხები”. საჯარო ლექციას მოდელირება გაუწია კრიმინალისტიკის ლაბორატორიის ხელმძღვანელმა, პროფესორი მალხაზ ჩიტაია.
მადლობას ვუხდით ქალბატონ ნინო ყოჩიაშვილს საინტერესო საჯარო ლექციის ჩატარებისთვის და ბატონ მალხაზ ჩიტაიას ლექციის ორგანიზებისათვის.

სორბონის უნივერსიტეტის პროფესორის, ნინო ცხოვრებაშვილის საჯარო ლექცია

2022 წლის 14 აპრილს სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის სტუ-ის 100 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი “100 საჯარო ლექციის ციკლის“ ფარგლებში, შეხვედრა გაიმართა

ინფორმაციული სისტემების ფაკულტეტის SIC/MIKS სწავლებისა და კვლევების ატაშესთან, ბიზნეს ადმინისტრირების დოქტორთან, კომპიუტერულ მეცნერებათა/ინფორმატიკის დოქტორთან, პროფესორ ნინო ცხოვრებაშვილითან.
საჯარო ლექციის თემა იყო: პერსონალურ მონაცემთა დაცვა და დიჯიტალიზაცია (ციფრული ტრანსფორმაცია).
მადლობას ვუხდით ქალბატონ ნინო ცხოვრებაშვილის ასეთი უაღრესად საინტერესო საჯარო ლექციის ჩატარებისთვის.

საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის ვეტერანთა კავშირის გამგეობის წევრის, ზაალ სარაჯიშვილის საჯარო ლექცია

2022 წლის 30 აპრილს სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის ორგანიზებით სტუ-ს 100 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი 100 საჯარო ლექციის ციკლის ფარგლებში თადარიგის ოფიცერმა, საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის ვეტერანთა კავშირის გამგეობის წევრმა ზაალ სარაჯიშვილმა ჩაატარა საჯარო ლექცია თემაზე: „უკრაინაში რუსეთის აგრესიის პოლიტიკურ-სამართლებრივი ასპექტები”.
ლექცია დაგეგმილი ერთი საათის ნაცვლად გაგრძელდა სამი საათი, ბატონმა ზაალმა ამომწურავი პასუხი გასცა სტუდენტებისა და პროფესორ-მასწავლებლების შეკითხვებს. დამსწრე აუდიტორია აქტიურად იყო ჩართული სალექციო პროცესში.
მადლობას ვუხდით ზაალ სარაჯიშვილს და გიგა გვასალიას თანამშრომლობისათვის.

ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის, გიორგი კალანდარიშვილის საჯარო ლექცია

2022 წლის 5 მაისს სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის ორგანიზებით სტუ-ს 100 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი 100 საჯარო ლექციის ციკლის ფარგლებში

ჩაატარა საჯარო ლექცია თემაზე: „არჩევნები და ელექტრონული ტექნოლოგიები“.
საჯარო ლექცია ჩატარდა დინამიურად და საინტერესოდ, ბატონმა გიორგიმ ამომწურავად გასცა პასუხი პროფესორ-მასწავლებლებისა და სტუდენტების მიერ დასმულ შეკითხვებს.
დაიგეგმა სამომავლო თანამშრომლობა. უღრმესი მადლობა ბატონ გიორგის საინტერესო ლექციის ჩატარებისათვის.

ცესკოს იურიდიული დეპარტამენტის უფროსის, გიორგი სანტურიას და ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წევრის, გიორგი ჭიქაბერიძის საჯარო ლექცია

2022 წლის 10 მაისს სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის ორგანიზებით სტუ-ს 100 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი 100 საჯარო ლექციის ციკლის ფარგლებში საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წევრმა გიორგი ჭიქაბერიძემ და

ჩაატარეს საჯარო ლექციას თემაზე “საარჩევნო დავის განხილვის თავისებურებები”.
ლექციის მოდერატორი იყო პროფესორი ნანა ლომაია.
მადლობა ბატონ გიორგი ჭიქაბერიძეს და ბატონ გიორგი სანტურიანს საინტერესო საჯარო ლექციისათვის.
ასევე, ქალბატონ ნანა ლომაიას დაუღალავი შრომისათვის.