საერთაშორისო სამეცნიეროკონფერენცია “მსოფლიო და გენდერი”

საერთაშორისო სამეცნიეროკონფერენცია

მსოფლიო და გენდერი

 ( საქართველო . თბილისი . კოსტავას ქ .77; ვებ – გვერდი : http://www.gtu.ge/ )

2023წლის 17 მარტსსაქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში ტარდება საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “ მსოფლიო და გენდერი ”

 

კონფერენციის სამუშაო ენებია: ქართული, ინგლისური, რუსული

 

კონფერენციის მუშაობა წარიმართება შემდეგ სექციებში:

 1. ქალი და პოლიტიკა;
 2. გენდერული თანასწორობა და კანონმდებლობა;
 3. გენდერი: პარადიგმები და დილემები.

 

კონფერენციაზე მუშაობის ფორმები:დასწრებული და დისტანციური (online) zoom-ის პლატორმით.

 

კონფერენციის მასალათა კრებული გამოქვეყნდება კონფერენციის დასრულების შემდეგ.

 

კონფერენციაში მონაწილეობის მსურველებმააბსტრაქტიგამოაგზავნეთ 2023 წლის5 მარტამდე, ნაშრომი (სტატია) გამოაგზავნეთ 2023წლის15 მარტამდე, ელექტრონული ფოსტით, მისამართზე: kipianimaia@gmail.com, პროფესორ მაია ყიფიანის სახელზე.

 

 

აბსტრაქტისსტანდარტები – არაუმეტეს 300 სიტყვისა, უნდა შეესაბამებოდეს  კონფერენციის თემატიკას, ავტორის(ების)სახელი და გვარი, სამუშაო ადგილი და აკადემიური სტატუსი, აგრეთვე 5-7 საკვანძო სიტყვა. აბსტრაქტი უნდა ასახავდეს თემის რელევანტულობას, მნიშვნელობას, ორიგინალურობას და კვლევის მეთოდებს. აბსტრაქტის წარდგენა შესაძლებელია ქართულ, ინგლისურ ან რუსულენებზე.

ყველა წარდგენილი აბსტრაქტი იქნება განხილული  კონფერენციის სარედაქციო კომიტეტის წევრების მიერ.

 

შერჩეული თემების ავტორებს შეტყობინება  მიუვათ28 თებერვლამდე.

 

მოთხოვნა:

სტატია გამოაგზავნეთ ელექტრონული ფოსტით Microsoft Word –ის ფორმატით თქვენთვის სასურველ ენაზე. ქართულ და რუსულ  ენებზე წარმოდგენილ სტატიას უნდა ახლდეს რეზიუმე ინგლისურ ენაზე არაუმეტეს 200 სიტყვისა.

 

სტატიის   მოცულობა – არაუმეტეს 9გვერდისა

 

შრიფტი (ფონტი)— Times New Roman, 12pt (ინგლისური და რუსული ენებისთვის),  Sylfaen  12 pt (ქართული ენისთვის).

მინდორი (Margins) — ზედა –  2 სმ,  ქვედა – 2,5 სმ, მარცხნივ –  3 სმ, მარჯვნივ –  2 სმ.

 

International Scientific Conference

“World and Gender”

(Georgia, Tbilisi, Kostavast. 77; web page www.gtu.ge)

On March 17, 2023, theInternational Scientific Conference “World and Gender”,will be held at the Technical University of Georgia.

Topic of the conference:“World and Gender”

Conference working language: Georgian, English, Russian

Conference will include the following fields:

 1. Woman and Politics
 2. Gender and Legislation
 3. Gender: Paradigms and Dilemma

 

Forms of participation: online via zoom

Conference proceedings will be published soon after finishing the conference.

 

Article (electronic version) should be sent to Professor Maia Kipiani.

E-mail: kipianimaia@gmail.com,.

Abstract submission policy:

Deadline:  March 15

Abstract must be up to 300 words, relating to the topic of conference, including the author(s) name, affiliation, the title and 5-7 key words. It must show the urgency, relevance, importance, originality and research methods. Submission can be in Georgia and English languages. On the following address:

All submissions will be peer reviewed by the program committee.

Selected abstracts for presentation will be notified by March 5

 

Request:

The article (electronic version) should be sent in Microsoft Word format. Georgian and Russian articles should have English resumes no more than 200 words.

 

The article – not more than 9 pages.

 

The article should be printed in Times New Roman, 12 pt (for English and Georgian), Sylfaen12 pt (for Georgian).

 

Margins:  upper – 2cent.; lower – 2.5cent.;left – 3cent.; right – 2cent.

 

სამაგისტრო ნაშრომის დაცვების შესახებ

 1. სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის სტუდენტებისათვის სამაგისტრო დაცვები დაინიშნოს 2023 წლის 16 და 17 თებერვალს 14:00 საათზე (საჯარო სამართლის ლაბორატორია);
 2. მაგისტრანტების დასრულებული სამაგისტრო ნაშრომი პლაგიატის შესაბამის პროგრამაში შემოწმდეს 09 თებერვლამდე;
 3. პლაგიატის დადებითი დასკვნის შემდგომ სტუ-ს სამაგისტრო დებულების საფუძველზე შესრულებული ნაშრომი შემოწმებისთვის გადაეგზავნოს ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურს 10 თებერვლამდე;
 4. სამაგისტრო ნაშრომი თანდართული პლაგიატითა და ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელის დადებითი დასკვნით რეცენზირებისთვის წარედგინოს შესაბამის აკადემიურ დეპარტამენტს 13 თებერვლამდე;
 5. აკადემიურმა დეპარტამენტებმა უზრუნველყონ სტუ-ს დებულების შესაბამისად დასრულებული სამაგისტრო ნაშრომების შესაბამისი კომისიის წინაშე წარდგენა;

სახელმძღვანელო “სამედიცინო სამართალი”

სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის სამეცნიერო-კვლევითი პროექტის “სამედიცინო საქმიანობის რეგულირების სამართლის” ფარგლებში გამოიცა სახელმძღვანელო “სამედიცინო სამართალი”.
გამოცემა მიეძღვნა სტუ-ს 100 წლის იუბილეს.
სახელმძღვანელოს ავტორები არიან პროფესორები ირაკლი გაბისონია, ციალა გლოველი და ბესიკ ტეტელოშვილი.

სტუ-ს საიუბილეო კრებული

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 100 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი სამეცნიერო ნაშრომთა კრებული გამოიცა, რომელშიც წარმოდგენილია ქართველი და უცხოელი მეცნიერების სამეცნიერო ნაშრომები.

Download (PDF, Unknown)

გიორგი ჩხიკვიშვილის საჯარო ლექცია

2022 წლის 17 დეკემბერს სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის „ზოგადი განათლების კურსის“ ფარგლებში სტუდენტებს საჯარო ლექცია წაუკითხა პროფესორმა გიორგი ჩხიკვიშვილმა.
ლექციის თემა იყო „პოლიტიკის არსი?!“
პროფესორმა სტუდენტებს ესაუბრა პოლიტიკის საფუძვლებზე, მის არსსა და დანიშნულებაზე.
ლექციამ ჩაიარა საინტერესოდ და ინტერაქტიულ რეჟიმში – გათამაშდა როლური თამაშები და გაიმართა დისკუსია.

რეზო მიშველაძის იუბილე

2022 წლის 27 დეკემბერს საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტზე საზეიმოდ აღინიშნა საქართველოს სახალხო მწერლის, ნოველისტის, ჩვენი ფაკულტეტის პროფესორის, ბატონი რეზო მიშველაძის იუბილე.
ღონისძიების ფარგლებში პროფესორ-მასწავლებლებმა და სტუდენტებმა კიდევ ერთხელ შეაფასეს ბატონი რეზოს ღვაწლი, ისაუბრეს მის ფენომენზე და ლიტერატურულ მემკვიდრეობაზე.
საზეიმო ვითარებაში დეკანის მოადგილემ, პროფესორმა ჯემალ გაბელიამ ბატონ რეზოს გადასცა მადლობის სიგელი “ფაკულტეტის განვითარებაში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისთვის”.
გვსურს კიდევ ერთხელ მივულოცოთ ბატონ რეზო მიშველაძეს დაბაღების დღე და ვუსურვოთ დღეგრძელობა, ჯანთა სიმრავლე და ბედნიერება.

საქპატენტის თავმჯდომარის, ბატონი სოსო გიორგაძეს ვიზიტი ფაკულტეტზე

2022 წლის 28 დეკემბერს საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ნიკო ნიკოლაძის საკონფერენციო დარბაზში შედგა შეხვედრა სტუ-ს რექტორ, აკადემიკოს დავით გურგენიძესა და საქპატენტის თავმჯდომარე სოსო გიორგაძეს შორის.
შეხვედრის შემდგომ სტუ-ს რექტორმა, აკადემიკოსმა დავით გურგენიძემ და საქპატენტის თავმჯდომარემ სოსო გიორგაძემ დაათვალიერეს სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის ინტელექტუალური საკუთრების სამართლის ლაბორატორია.
საქპატენტის თავმჯდომარემ სოსო გიორგაძემ განმარტა რომ დაგეგმილი ღონისძიებების ჩატარება ხელს შეუწყობს ინტელექტუალური საკუთრების დარგში სტუდენტების ცნობიერების ამაღლებას, მაღალკვალიფიციური სამეცნიერო კადრების მომზადებას, ასევე, საგამომგონებლო საქმიანობის განვითარებასა და ახალი ტექნოლოგიების შექმნას.
შეხვედრა შეაჯამა სტუ-ს რექტორმა, აკადემიკოსმა დავით გურგენიძემ, რომელმაც მადლობა გადაუხადა სტუმრებს მობრძანებისათვის და საინტერესო შეხვედრისათვის.

ვეფხვია გვარამიას საჯარო ლექცია

2023 წლის 10 იანვარს საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის ორგანიზებით სტუ-ის 100 წლის იუბილისადმი მიძღვნილი 100 საჯარო ლექციის ციკლის ფარგლებში საჯარო ლექცია წაიკითხა სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლისა და დიპლომატიის ფაკულტეტის დეკანმა, პროფესორმა ვეფხვია გვარამიამ, თემაზე: “გენოციდის საკითხი საერთაშორისო სამართალში”. ლექციამ ჩაიარა უაღრესად საინტერესოდ. ლექციის შემდგომ სტუდენტები აქტიურად ჩაერთვნენ დისკუსიაში და დაუსვეს ბატონ ვეფხვიას არაერთი შეკითხვა, რომელზეც პროფესორმა ამომწურავად უპასუხა. გვსურს დიდი მადლობა გადავუხადოთ ბატონ ვეფხვია გვარამიას.

იოსებ ბაჩიაშვილის საჯარო ლექცია

2023 წლის 12 იანვარს საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის ორგანიზებით სტუ-ის 100 წლის იუბილისადმი მიძღვნილი 100 საჯარო ლექციის ციკლის ფარგლებში პროფესორმა იოსებ ბაჩიაშვილმა, წაიკითხა საჯარო ლექცია თემაზე: “პოზიტიური და არაპოზიტიური სამართალი”.
აღნიშნული ლექცია ატარებდა სასემინარო-სადისკუსიო შეხვედრის ფორმატს, რომელსაც ესწრებოდნენ პროფესორ-მასწავლებლები და მაგისტრატურის სტუდენტები. შეხვედრამ საინტერესოდ და ინტერაქტიულ რეჟიმში ჩაიარა, დაისვა არაერთი კითხვა, რის შემდეგაც გაიმართა დისკუსია.
გვსურს დიდი მადლობა გადავუხადოთ ბატონ იოსებ ბაჩიაშვილს საინტერესო ლექციის ჩატარებისთვის.
პ.ს.
როგორც ყოველთვის ბატონი იოსები გამოირჩევა საკითხისადმი სიღრმისეული და კვალიფიციური მიდგომით.

ინტელექტუალური საკუთრების სამართლის ინგლისურენოვანი კურსის დასრულება

2023 წლის 20 იანვარს, სტუ-ს სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის ინტელექტუალური საკუთრების სამართლის განახლებულ ლაბორატორიაში ჩატარდა იმ სტუდენტთა დაჯილდოება, რომლებმაც გაიარეს ინგლისურენოვანი კურსი ინტელექტუალური საკუთრების სამართალში.
კურსის მსვლელობისას სტუდენტებს მიეწოდათ ინფორმაცია, პატენტების გამოგონებების, სასარგებლო მოდელის, სასაქონლო ნიშნების, დიზაინის, საავტორო და მომიჯნავე უფლებების, გეოგრაფიული აღნიშვნებისა და არაკეთილსინდისიერი კონკურენციის შესახებ.
სტუდენტებს სერტიფიკატები გადასცეს ფაკულტეტის დეკანმა, პროფესორმა ირაკლი გაბისონიამ, ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსმა, პროფესორმა მირანდა გურგენიძემ და პროფესორმა თამაზ ურთმელიძემ. დეკანმა აღნიშნა, რომ ფაკულტეტი მომავალშიც გეგმავს არაერთი პრაქტიკული დატვირთვის მქონე აქტივობების განხორციელებას, როგორც შიდა საუნივერსიტეტო, ასევე მის ფარგლებს მიღმაც.
ფაკულტეტი მჭიდროდ თანამშრომლობს საქპატენტთან და უახლოეს მომავალში, ინტელექტუალური საკუთრების სამართლით დაინტერესებულ სტუდენტებს შესაძლებლობა ექნებათ გაიარონ პრაქტიკა საქპატენტის ცენტრალურ ოფისში.