სასწავლო წლის დაწყებასთან დაკავშირებით

📌📌📌2019-2020 სასწავლო წლის (შემოდგომის) სემესტრი დაიწყება 23 სექტემბერს და გაგრძელდება 2020 წლის 18 იანვრამდე.
📌შუასემესტრული გამოცდები ჩატარდება 18 ნოემბრიდან 23 ნოემბრის ჩათვლით.
📌დასკვნითი გამოცდები ჩატარდება 2020 წლის 27 იანვრიდან 08 თებერვლის ჩათვლით.
📥📥დაწვრილებით იხილეთ სასწავლო გრაფიკი:📥📥

სამაგისტრო პროგრამაზე ჩარიცხვის მსურველთა საყურადღებოდ

‼️სტუ-ს სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის სამაგისტრო პროგრამაზე ჩარიცხვის მსურველთა განცხადებები და საბუთები მიიღება 26 აგვისტოდან 10 სექტემბრის ჩათვლით ყოველდღე შაბათ-კვირის გარდა 10:00 საათიდან 16:00 საათამდე. (სტუ-ს VI კორპუსი, მე-9 სართული, 909ა).
👇👇მაგისტრატურაზე ჩარიცხვის მსურველმა პირებმა უნდა წარმოადგინონ შემდგომი დოკუმენტაცია:
1.განცხადება
2. პირადობის მოწმობა და მისი ასლი
3. აკადემიური უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუემნტი-დიპლომი და მისი ასლი ან კვალიფიკაციის დამადასტურებელი სხვა დოკუმენტი და მისი ასლი;
4. ფოტოსურათი 4 ცალი, ზომით 3X4 სმ;
5. მიწერის მოწმობა და მისი ასლი, ან სამხედრო ბილეთი და მისი ასლი (სამხედრო ვალდებულთათვის)
6. მაგისტრანტის კანდიდატის მიერ სამაგისტრო გამოცდებზემიღებული ქულების ამონაბეჭდი შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ვებგვერდიდან (www. naec.ge);
7. თი-ბი-სი ბანკის 15 ლარიანი ქვითარი (საბანკო რეკვიზიტები: მიმღების ბანკი: სახელმწიფო ხაზინა; მიმღების დასახელება: ხაზინის ერთიანი ანგარიში; ბანკის კოდი: TRESGE22; მიმღების ანგარიში: სახაზინო კოდი 708977259 (მაგისტრატურაში 15-ლარიანი მომსახურების ანგარიში)
📥📥დოკუმენტების არასრულად წარმოდგენის შემთხვევაში აპლიკანტის განცხადება არ მიიღება.
სტუ-ს სამაგისტრო პროგრამაზე კონკურსში მონაწილეობის უფლება აქვს აპლიკანტს, რომელსაც საერთო სამაგისტრო გამოცდის ტესტის ოთხი ნაწილიდან ნებისმიერ სამ ნაწილში და სასპეციალიზაციო გამოცდაში მიღებული აქვს აღნიშნული ტესტების მინიმალური გამსვლელი ქულები:
‼️წაკითხულის გააზრება-6,4 ქულა
‼️ანალიტიკური წერა- 7,0 ქულა
‼️ლოგიკური მსჯელობა- 5,2 ქულა
‼️რაოდენობრივი მსჯელობა-5,2 ქულა
სასპეციალიზაციო გამოცდისათვის მინიმალური გამსვლელი ქულა ყველა სამაგისტრო პროგრამაზე არის 32 (შესაძლო 100 ქულიდან), მინიჭებული კოეფიციენტი 65
გამოცდა ჩატარდება 2019 წლის 13 სექტემბერს.
სასპეციალიზაციო გამოცდების შედეგები გამოცხადდება, შესაბამისად, 2019 წლის 12 და 13 სექტემბერს და განთავსდება უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე;
საპრეტენზიო განცხადებების მიღება მოხდება გამოცდის ჩატარების ადგილზე, 2019 წლის 13 სექტემბრის 10:00-დან 14 სექტემბრის 13:00 საათამდე, მათი განხილვა _ 14 სექტემბერს, 16:00 საათიდან;
სასპეციალიზაციო გამოცდების საბოლოო შედეგები გამოცხადდება 2019 წლის 14 სექტემბერს და განთავსდება უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე

🚩🚩სტატუსის აღდგენის მსურველთა საყურადღებოდ!🚩🚩

🙌🏼🙌🏼2019-2020 სასწავლო წლის პირველი სემესტრიდან სტუ-ს სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის საგანმანათლებლო პროგრამებზე აღდგენის წესით ჩარიცხვის მსურველებმა განცხადება და შემდეგი დოკუმენტაცია:📜📜📜
• პირადობის მოწმობის ასლი,
• სამხედრო მიწერის მოწმობის ასლი(ვაჟებისათვის) 
• სასწავლო ბარათი დამოწმებული ბეჭდით,
• ჩარიცხვის ბრძანების ასლი, დამოწმებული ბეჭდით,
• პირად საქმეში არსებული ყველა ბრძანების ასლი, დამოწმებული ბეჭდით,
• საბაკალავრო პროგრამაზე აღდგენის მსურველმა სრული ზოგადი განათლების ატესტატის ასლი,
• სამაგისტრო პროგრამაზე აღდგენის მსურველმა ბაკალავრის დიპლომის ასლი,
📌📌უნდა წარმოადგინონ საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში 2019 წლის 27 აგვისტოდან 14 სექტემბრის ჩათვლით.
📌📌დოკუმენტაცია მიიღება 10:00-16:00 საათამდე ყოველ დღე შაბათ-კვირის გარდა.(ადმინისტრაციული კორპუსი, ოთახი 350).

სამეწარმეო სამართლის მეოთხე გამოცემა

სტუ-ს სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის სამეცნიერო-კვლევითი პროექტის “საინჟინრო სამართლის” ფარგლებში პროფესორ ქეთევან ქოქრაშვილის მიერ მომზადდა სამეწარმეო სამართლის სახელმძღვანოს განახლებული მეოთხე გამოცემა, რომელიც შედგენილია 2019 წელს არსებული საკანონმდებლო ბაზისა და ამ პერიოდისათვის არსებული პრაქტიკული გამოცდილების საფუძველზე.
სახელმძღვანელო ხელმისაწვდომია სტუდენტებისთვის სტუ-ს ცენტრალურ ბიბლიოთეკაში და მის ფილიალში ჩვენს ფაკულტეტზე.

საბჭოს სხდომა

2019 წლის 25 ივლისს გაიმართა ფაკულტეტის საბჭოს სხდომა. საბჭოს წევრებმა სხდომის დასაწყისში წუთიერი დუმილით პატივი მიაგეს გოგა გახოკიძისა და ვაჟა აბაკელიას ნათელ ხსოვნას.

პროფესორ ირაკლი გაბისონიას მიერ  შეჯამებულ იქნა წლის შედეგები.

საბჭოს სხდომაზე დაჯილდოვდნენ ახალგაზრდა ლექტორები: ვახტან ჟვანია სამართლის მიმართულებით და ნატო სონღულაშვილი საერთაშორისო ურთიერთობების მიმართულებით.
ასევე გამოვლინდნენ სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამის საუკეთესო სტუდენტები:ანა ტაკაშვილი, სოფიკო დარჩია, ნათია შეყილაძე, მარიამ მამასახლისი, ნათია ყუბანეიშვილი, თეიმურაზ სულაძე, სალომე გოგოლაძე, მაკა ბენაშვილი, ანა ანდრიაძე და გიგო წიკლაური.წარმატებები ჩვენს კურსდამთავრებულებს.

ანტონიო ლეხერენის საჯარო ლექცია

2018 წლის   28 ივნისს სტუ-ს სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის ორგანიზებით ლაკორუნას (ესპანეთი) უნივერსიტეტის პროფესორი ანტონიო ლეხერენი ჩაატარებს საჯარო ლექციას თემაზე: “ბლოქჩეინების სისტემის სამართლებრივი რეგულირება”.

 

დისკუსია “ინტერნეტ-სივრცის გავლენა პოლიტიკაზე და მისი სამართლებრივი რეგულაციები”

2019 წლის 15 ივლისს სტუ-სა და მაქსპლანკის უნივერსიტეტს შორის არსებული ურთიერთანამშრომლობის მემორანდუმის ფარგლებში პროფესორმა ელიკო-წიკლაური ლამიხმა და პროფესორმა ალექსანდრე ღლონტმა გამართეს დისკუსია სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის სტუდენტებთან თემაზე: “ინტერნეტ-სივრცის გავლენა პოლიტიკაზე და მისი სამართლებრივი რეგულაციები”

შეხვედრა გახსნა სტუ-ს სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის დეკანმა, პროფესორმა ირაკლი გაბისონიამ, რომელმაც ისაუბრა მაქს-პლანკის უნივერსიტეტთან არსებულ თანამშრომლობაზე და მადლობა გადაუხადა პროფესორ ელიკო-წიკლაურ ლამიხს შეხვედრის ორგანიზებისათვის.

ყოფილი სსრკ ტრანზიციული ქვეყნების გარდამავალი სამართლებრივი რეფორმების განყოფილების ხელმძღვანელმა , პროფესორმა ელიკო წიკლაური ლამიხმა სტუ-ს სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის ბიბლიოთეკას საჩუქრად გადასცა მაქს-პლანკის გამოცემები და სტუდენტებს წარუდგინა  ალექსანდრე ღლონტი, რომელმაც გააკეთა მოხსენება ინტერნეტ-სივრცის გავლენაზე  და მის სამართლებრივი რეგულაციებზე.

პროფესორმა ელიკო წიკლაური ლამიხმა შეაჯამა აქტუალური საკითხები და უპასუხა სტუდენტთა შეკითხვებს .

პროექტი “კრიმინალისტიკური ტექნიკა თეორიასა და პრაქტიკაში” დასრულდა

📍📍დასრულდა სტუ-ს სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტისა და ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ერთობლივი პრაქტიკული-სასწავლო პროექტი ,,კრიმინალისტიკური ტექნიკა თეორიასა და პრაქტიკაში“.
პროექტი შეაჯამეს სტუ-ს სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის დეკანმა, პროფესორმა ირაკლი გაბისონიამ, ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს უფროსის მოადგილემ გიორგი მურვანიძემ და პროექტის ხელმძღვანელმა მალხაზ ჩიტაიამ, რომლებმაც ისაუბრეს პროექტის შედეგებზე და სტუდენტებს გადასცეს სერტიფიკატები.
👩‍⚖️👩‍⚖️აღსანიშნავია, რომ საქართველოს საგანმანათლებლო სივრცეში დღემდე არ არსებობდა მსგავსი პროექტი, რომლის საფუძველზე ნაჩვენები იქნებოდა, თუ როგორ რეალიზდება და ინტეგრირდება თანამედროვე პირობებში კრიმინალისტიკური ტექნიკის თეორული საკითხები და პრაქტიკული ასპექტები.
🗣🗣პროექტის პირველ ეტაპზე სტუდენტებმა სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტზე არსებულ სასწავლო კრიმინალისტიკის ლაბორატორიაში ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ექსპერტ-კრიმინალისტების მიერ შეისწავლეს კრიმინალისტიკური ტექნიკის ისეთი მნიშვნელოვანი დარგების თეორიული საკითხები როგორიცაა: დაქტილოსკოპია, ტრასოლოგია, ბალისტიკა, დოკუმენტებისა და ხელწერის კრიმინალისტიკური გამოკვლევა, ჰაბიტოსკოპია, ფონოსკოპია, ბიოლოგიორი, ნარკოლოგიური და სამედიცინო ექპერტიზები. თეორიული კურსის 🗣🗣დასრულების შემდგომ პრაქტიკული კურსი გაიარეს ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროში არსებულ ლაბორატორიებში .
სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი მომავლაშიც გააგრძელებს ანალოგიური პრაქტიკული პროექტების დაფინანსებას📚📚.

გაეროს კვირეული ფაკულტეტზე

2019 წლის 9-13 ივლისს სტუ-ს სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტზე  ა(ა)იპ „ახალგაზრდული ინიციატივა დემოკრატიისათვის“ ორგანიზებით  ჩატარდა „გაეროს კვირეული“, პროექტის მხარდამჭერი იყო გაეროს წარმომადგენლობა საქართველოში, სტუ-ს  სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი და საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი.

პროექტის ფარგლებში 9 ივლისს საქართთველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტს ესტუმრა გაეროს ელჩი ქალბატონი საბინა მახლი, რომელმაც გახსნა გაეროს კვირეული, შეხვდა სტუდენტებს და ისაუბრა გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნებზე, საქართველო გაეროს ურთიერთობაზე და იმ პროექტებზე, რასაც გაერო საქართველოში ახორციელებს.

კვირეულის ფარგლებში ჩატარდა გაეროს უშიშროების საბჭოს მოდელირება. საბჭოზე გატანილი თემა იყო „ლტოლვილების აფხაზეთში დაბრუნება“. შეირჩნენ სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის  საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალობის სტუდენტები, რომლებიც წარმოდგენილნი იყვნენ გაეროს უშიშროების საბჭოს ამჟამინდელი წევრი ქვეყნების დელეგატებად, მათ ჩაუტარდათ ტრეინგები ადამიანის უფლებებზე, გაეროზე, გაეროს უშიშროების საბჭოს ფუნქციებზე, გაეროს რეზოლუციებზე აფხაზეთის საკითხებზე, კრიტიკულ მსჯელობაზე, პრეზენტაციის უნარებზე და საბოლოოდ 13 ივლისს კი ჩატარდა გაეროს უშიშროების საბჭოს მოდელირება.

სტუდენტები აქტიურად იყვნენ ჩართულნი მოდელირების პროცესში. მათ რეალურად მოირგეს დელეგატების როლი და არაჩვეულებრივად წარადგინეს თითოეული ქვეყანა და საბოლოოდ კი შედგა რეზოლუცია. თუმცა რეზოლუცია ჩავარდა, ვინაიდან რუსეთის და ჩინეთის დელაგატებმა მხარი არ დაუჭირეს. გამოვლინდა მოდელირებაში

პროექტი არის გრძელვადიანი და იგეგმება შერჩეული დელეგატების წაყვანა გაეროს ოფისში და სამომავლოდ გაიხსნება გაეროს კუთხე საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტის სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტზე.