ბაკალავრიატის მე-2, მე-3 და მე-4 კურსის სტუდენტების საყურადღებოდ

!
‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️
კოვიდ 19-ის პანდემიის გამო ქვეყანაში შექმნილი საფრთხის შემცირების მიზნით, სტუდენტთა ყოველწლიური რეგისტრაცია (სასწავლო და საფინანსო ხელშეკრულებების გაფორმება) დაიწყება 21 სექტემბრიდან, დისტანციურად ელექტრონული ფოსტის საშუალებით. 📜
გთხოვთ, ისარგებლოთ კურსების მიხედვით შემდეგი ელექტრონული ფოსტით:
მეორე კურსი: mariamdatashvili19@gmail.com
მესამე კურსი: marimushkudiani1974@gmaill.com
მეოთხე კურსი: andriadzeana@yahoo.com
რეგისტრაციისთვის საჭირო ინსტრუქცია:
📍ელექტრონული ფოსტის სათაურის ველში მიუთითეთ “სასწავლო ხელშეკრულება”
📍ფოსტის შინაარსში მიუთითეთ სტუდენტის სახელი, გვარი, პირადი ნომერი, ჯგუფის ნომერი, ტელეფონის ნომერი.
📍იმ სტუდენტებმა რომლებსაც სურთ დამატებითი კრედიტების აღება ელ.ფოსტის შინაარსში მიუთითეთ თანხმობა.
📍მიმაგრებული ფაილის სახით ატვირთეთ ¼ სწავლის საფასურის გადახდის ქვითარი.
📍ხელშეკრულების ფორმას მიიღებთ ელექტრონულად ელ:ფოსტის გამოგზავნიდან გონივრულ ვადაში.
🔺🔺სტატუს აღდგენილ და დამატებით სემესტრზე მყოფ სტუდენტებთან დაკავშირება მოხდება ინდივიდუალურად.
🔺🔺აქვე გაცნობებთ რომ დეკანატიდან ნებისმიერი თქვენთვის საჭირო დოკუმენტის (სტატუსის შესახებ ცნობა, ნიშნის ფურცელი, ფორმა 26 და ა.შ – გარდა სასწავლო ხელშეკრულებისა) მოთხოვნა შეგიძლიათ შემდეგ ელექტრონულ მისამართებზე: samartali_dekanati@gtu.ge – ბაკალავრებისთვის, დოკუმენტის მოთხოვნისას სათაურის ველში მიუთითეთ შესაბამისი დოკუმენტის სახელწოდება, ხოლო მეილის შინაარსში თქვენი პირადი მონაცემები: სახელი, გვარი, ჯგუფის ნომერი და პირადი ნომერი. დოკუმენტი გადმოგეგზავნებათ მეილზე 2 სამუშაო დღის ვადაში.
🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺
საბანკო რეკვიზიტები:
მიმღების ბანკი: სახელმწიფო ხაზინა
მიმღების დასახელება: ხაზინის ერთიანი ანგარიში
ბანკის კოდი: TRESGE22
მიმღების ანგარიში: სახაზინო კოდი 708977289 (სწავლის საფასური სტუდენტებისთვის)
🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺
დამატებითი ინფორმაციისთვის მიმართეთ დეკანატის საკონტაქტო პირებს:
ანა ანდრიაძე- 591009292 მეოთხე კურსი
მარი მუშკუდიანი-579720117 ესამე კურსი
მარიამ დათაშვილი-555949320 მმეორე კურსი
🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺

ხელშეკრულების გაფორმება

ბაკალავრიატის მე-2, მე-3 და მე-4 კურსის სტუდენტების საყურადღებოდ!
‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️
კოვიდ 19-ის პანდემიის გამო ქვეყანაში შექმნილი საფრთხის შემცირების მიზნით, სტუდენტთა ყოველწლიური რეგისტრაცია (სასწავლო და საფინანსო ხელშეკრულებების გაფორმება) დაიწყება 21 სექტემბრიდან, დისტანციურად ელექტრონული ფოსტის საშუალებით. 📜
გთხოვთ, ისარგებლოთ კურსების მიხედვით შემდეგი ელექტრონული ფოსტით:
მეორე კურსი: mariamdatashvili19@gmail.com
მესამე კურსი: marimushkudiani1974@gmaill.com
მეოთხე კურსი: andriadzeana@yahoo.com
რეგისტრაციისთვის საჭირო ინსტრუქცია:
📍ელექტრონული ფოსტის სათაურის ველში მიუთითეთ “სასწავლო ხელშეკრულება”
📍ფოსტის შინაარსში მიუთითეთ სტუდენტის სახელი, გვარი, პირადი ნომერი, ჯგუფის ნომერი, ტელეფონის ნომერი.
📍იმ სტუდენტებმა რომლებსაც სურთ დამატებითი კრედიტების აღება ელ.ფოსტის შინაარსში მიუთითეთ თანხმობა.
📍მიმაგრებული ფაილის სახით ატვირთეთ ¼ სწავლის საფასურის გადახდის ქვითარი.
📍ხელშეკრულების ფორმას მიიღებთ ელექტრონულად ელ:ფოსტის გამოგზავნიდან გონივრულ ვადაში.
🔺🔺სტატუს აღდგენილ და დამატებით სემესტრზე მყოფ სტუდენტებთან დაკავშირება მოხდება ინდივიდუალურად.
🔺🔺აქვე გაცნობებთ რომ დეკანატიდან ნებისმიერი თქვენთვის საჭირო დოკუმენტის (სტატუსის შესახებ ცნობა, ნიშნის ფურცელი, ფორმა 26 და ა.შ – გარდა სასწავლო ხელშეკრულებისა) მოთხოვნა შეგიძლიათ შემდეგ ელექტრონულ მისამართებზე: samartali_dekanati@gtu.ge – ბაკალავრებისთვის, დოკუმენტის მოთხოვნისას სათაურის ველში მიუთითეთ შესაბამისი დოკუმენტის სახელწოდება, ხოლო მეილის შინაარსში თქვენი პირადი მონაცემები: სახელი, გვარი, ჯგუფის ნომერი და პირადი ნომერი. დოკუმენტი გადმოგეგზავნებათ მეილზე 2 სამუშაო დღის ვადაში.
🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺
საბანკო რეკვიზიტები:
მიმღების ბანკი: სახელმწიფო ხაზინა
მიმღების დასახელება: ხაზინის ერთიანი ანგარიში
ბანკის კოდი: TRESGE22
მიმღების ანგარიში: სახაზინო კოდი 708977289 (სწავლის საფასური სტუდენტებისთვის)
🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺
დამატებითი ინფორმაციისთვის მიმართეთ დეკანატის საკონტაქტო პირებს:
ანა ანდრიაძე- 591009292 მეოთხე კურსი
მარი მუშკუდიანი-579720117 ესამე კურსი
მარიამ დათაშვილი-555949320 მმეორე კურსი
🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺

სოციალური პროგრამის ფარგლებში დაფინანსების მსურველთა საყურადღებოდ!

2020 წლის 27 აგვისტოს N534 დადგენილებით განისაზღვრა “უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში სოციალური პროგრამის ფარგლებში იმ სტუდენტების სახელმწიფო სასწავლო გრანტით დაფინანსების ოდენობა და პირობები რომლებიც ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების საფუძველზე სწავლობენ აკრედიტებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო პროგრამებზე”.
სწავლის დაფინანსებასთან დაკავშირებით, განაცხადები მიიღება მხოლოდ ონლაინ რეჟიმში 2020 წლის 7 სექტემბრის 9:00 საათიდან 28 სექტემბრის 18:00 საათამდე http://socreg.mes.gov.ge/ პორტალზე რეგისტრაციით.
დამატებით იხილეთ მთავრობის დადგენილება N534.
დამატებითი ინფორმაციისთვის მიმართეთ ფაკულტეტის მენეჯერს.
577155544- ანა ფუტკარაძე, 906ა

Download (PDF, Unknown)

ბავშვის უფლებათა კოდექსის კომენტარები

📜📜📜საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის სამეცნიერო-კვლევითი პროექტის ბავშვთა უფლებების ფარგლებში გამოიცა დღეისათვის მეტად აქტუალური „ბავშვის უფლებათა კოდექსის კომენტარები“.📕📕
აღსანიშნავია ის გარემოება რომ კვლევით პროექტში აკადემიურ პერსონალთა ერთად ჩართული იყვნენ ფაკულტეტის სამაგისტრო და საბაკალავრო პროგრამის სტუდენტები, სწორედ მათთან ერთად შეიქმნა კოდექსის კომენტარები, რომლის სამეცნიერო რედაქტორია პროფესორი მარიამ ჯიქია.
ბავშვთა უფლებების სამეცნიერო-კვლევით პროექტს ხელმძღვანელებოდა ასოცირებული პროფესორი სოფო დემეტრაშვილი, პროექტში ჩართული იყო დოქტორანტი თამარ ბარამია.
🔺🔺აღნიშნული თემისადმი ჩვენი დაინტერესება გამოწვეულია იმით რომ ბავშვის უფლებათა კოდექსის მიღებამდე არ არსებობდა ერთიანი ხედვა, სახელმწიფო პოლიტიკა, თუ როგორ უნდა მომხდარიყო ბავშვის უფლებების დაცვა, ოჯახის გაძლიერება და სიღარიბის, კრიმინალის, ძალადობის და სხვა დანაშაულებრივი ქმედების თავიდან აცილების შესაბამისი პრევენციული ღონისძიებების პრაქტიკაში გატარების, აღსრულების საფუძველი და შესაძლებლობა. კოდექსის კომენტარებში არსებითად შესწავლილია ბავშვის უფლებათა კოდექსის თითოეული მუხლი, პუნქტი. სტუდენტთა მიერ მოხდა როგორც საერთაშორისო, ასევე ეროვნული სასამართლო გადაწყვეტილებების ანალიზი კონკრეტულ მუხლებთან მიმართებაში, რომელთაგან განსაკუთრებულად ხაზგასასმელია საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს პრაქტიკა. მიგვაჩნია, რომ აღნიშნული კოდექსის კომენტარები დაეხმარება საზოგადოებას სამართლებრივი ნორმების სწორად გააზრებაში.
ვულოცავ პროექტში ჩართულ ახალგაზრდა პროფესორ-მასწავლებლებს და სტუდენტებს პროექტის წარმატებით დასრულებას.📕📕

სტუ-ს სამაგისტრო პროგრამაზე ჩარიცხვის მსურველ კანდიდატთა საყურადღებოდ!

სტუ-ს სამაგისტრო პროგრამაზე ჩარიცხვის მსურველ
კანდიდატთა საყურადღებოდ!
🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტზე გაიმართება სამაგისტრო პროგრამების ღია კარის დღე. ‼️‼️‼️
‼️‼️სამართლის სამაგისტრო პროგრამა 2020 წლის 4 სექტემბერი 13:00 საათი, 909ა
‼️‼️სამართლის სამაგისტრო პროგრამა 2020 წლის 5 სექტემბერი 13:00 საათი, 909ა
‼️‼️საერთაშორისო ურთიერთობების სამაგისტრო პროგრამა 2020 წლის 7 სექტემბერი 13:00 საათი, 611ა
მსურველებს აქვთ შესაძლებლობა მონაწილეობა მიიღონ zoom-ის პლატფორმის მეშვეობით https://zoom.us/j/8656540617…
Meeting ID: 865 654 0617
Passcode: gtu2020
საკონტაქტო პირი-თამარ ბარამია, 598332205

სტატუსის აღდგენა/სემესტრის დამატება

სტუდენტის სტატუსის აღდგენისა და სასწავლო სემესტრის დამატების მსურველთა საყურადღებოდ❗️

🏛 განცხადების მიღება იწარმოებს 18 სექტემბრის ჩათვლით ფაკულტეტის დეკანატში

მიმდინარე აქტივობების აღდგენის ცხრილი

გაცნობებთ, რომ 2020 წლის 29 ივნისიდან გაქვთ შესაძლებლობა აღადგინოთ მიმდინარე სემესტრული აქტივობა წარმოდგენილი ცხრილის მიხედვით.

ცხრილთან დაკავშირებულ ნებისმიერ საკითხზე დაგვიკავშირდით 598332205

Download (PDF, Unknown)

სამეცნიერო-კვლევითი პროექტების ანგარიშის მორიგი მოსმენა

2020 წლის 22 ივნისს სტუ-ს სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტზე გაიმართა სამეცნიერო-კვლევითი პროექტების შედეგების ონლაინ მოსმენა.
შეხვედრა გახსნა სტუ-ს სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის დეკანმა, პროფესორმა ირაკლი გაბისონიამ, შეხვედრას ესწრებოდნენ ფაკულტეტის სათათბიროს წევრები.
სამეცნიერო-კვლევითი პროექტის „ტურიზმის სამართლის“ ხელმძღვანელებმა: დიჟონის უმაღლესი სასამართლოს იურიდიულმა ექსპერტმა, პროფესორმა ნატო ტაბუცაძემ და იენის უნივერსიტეტის პროფესორმა ქეთევან მჭედლიშვილი-ჰედრიხმა შეაჯამეს პროექტის შედეგები და წარმოადგინეს გამოსაქვეყნებელი სახელმძღვანელოს სტრუქტურა. პროექტის კოორდინატორმა მაკა ტყებუჩავამ ყურადღება გაამახვილა პროექტის მიმდინარეობაზე და შეაჯამა ცალკეული ასპექტები.
სამეცნიერო-კვლევითი პროექტის „ელექტრონული მმართველობისა და ციფრული დემოკრატიის განვითარება საქართველოში“ ხელმძღვანელმა, პროფესორმა ქეთევან მარშავამ ისაუბრა პროექტის მიმდინარეობაზე, წარმოადგინა სამეცნიერო სტატიები და შეაჯამა პროექტის შედეგები. ასევე, ჩამოაყალიბა კვლევის სამომავლო ასპექტები.

გამოქვეყნებული ნაშრომები

სტუ-ს სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის სამეცნიერო-კვლევითი პროექტების შედეგად:
1. პროფესორების ავთანდილ სონღულაშვილის, ქეთევან ჯინჭარაძის და ვახტანგ სონღულაშვილის ავტორობით გამოიცა ნაშრომი „სახალხო დიპლომატია, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიები“,
2. „საინჟინრო სამართლის“ პროექტში ჩართული დოქტორანტის თამარ სისვაძის ავტორობით გამოიცა მონოგრაფია „ენერგოპოლიტიკა თანამედროვე საერთაშორისო ურთიერთობებში“.
3. გამოიცა საერთაშორისო-რეფერირებადი სამეცნიერო პრაქტიკული ჟურნალი „იურისტი“ #9, სადაც დაიბეჭდა სამეცნიერო-პროექტის შედეგად მომზადებული სტატიები.

‼️‼️სამეცნიერო-კვლევითი პროექტების ანგარიშის მოსმენა‼️‼️

‼️‼️2020 წლის 19 ივნისს სტუ-ს სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტზე გაიმართა სამეცნიერო-კვლევითი პროექტების შედეგების ონლაინ მოსმენა.
‼️‼️შეხვედრა გახსნა სტუ-ს სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის დეკანმა, პროფესორმა ირაკლი გაბისონიამ, შეხვედრას ესწრებოდნენ ფაკულტეტის სათათბიროს წევრები.
‼️‼️სამეცნიერო-კვლევითი პროექტის „საქართველოს სახალხო დიპლომატია პოსტსაბჭოთა პერიოდში“ ხელმძღვანელმა, პროფესორმა ავთანდილ სონღულაშვილმა შეაჯამა პროექტის შედეგები და წარმოადგინა დასრულებული ნაშრომი „სახალხო დიპლომატია და საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიები“. აღნიშნა, რომ დოქტორანტებისათვის წარმოდგენილი ნაშრომი იქნება მნიშვნელოვანი მათ მიერ წარმოებული კვლევის პროცესში.
‼️‼️სამეცნიერო-კვლევითი პროექტის „გენდერული თანასწორობა და დისკრიმინაცია: პოლიტიკურ-სამართლებრივი ასპექტების” ხელმძღვანელმა მაია ყიფიანმა ისაუბრა პროექტის ფარგლებში განხორციელებულ ღონისძიებებზე და შეაჯამა პროექტის შედეგები.
‼️‼️პროექტის „საერთაშორისო საჯარო სამართლის” ფარგლებში ხელმძღვანელმა მარიამ ჯიქიამ წარმოადგინა ინგლისურენოვანი ნაშრომთა კრებული, რომელშიც შევიდა უცხოელი პროფესორების სტატიები, ჩამოაყალიბა სახელმძღვანელოს სტრუქტურაც, რომელიც მომზადებულია გამოსაცემად.
‼️‼️ პროექტის „მტკიცებითი სამართალი“ ერთ-ერთმა წევრმა პროფესორმა თეიმურაზ დარსანიამ ისაუბრა პროექტის ფარგლებში მომზადებული ნაშრომის სტრუქტურაზე და აღნიშნა მისი მნიშვნელობა სისხლის სამართლის მიმართულების სტუდენტებისათვის.
‼️‼️პროფესორმა ჯემალ გაბელიამ ისაუბრა სამეცნიერო-კვლევითი პროექტის ფარგლებში მომზადებული სახელმძღვანელოს „სისხლის სამართლის ზოგადი ნაწილის“ შესახებ და ყურადღება გაამახვილა მომზადებული სახელმძღვანელოს აუცილებლობაზე.
‼️‼️სამეცნიერო პროექტის „სამართლის ფილოსოფიის“ თანახელმძღვანელმა სალომე ხიზანიშვილმა წარმოადგინა კვლევის პროცესში შესრულებული შედეგები, სამეცნიერო-კვლევითი სტატიები, რომელიც დაიბეჭდა რეფერირებად სამეცნიერო ჟურნალებში.
‼️‼️„საინჟინრო სამართლის“ სამეცნიერო-კვლევით პროექტში ჩართულმა დოქტორანტმა თამარ სისვაძემ წარმოადგინა მონოგრაფია „ენერგოპოლიტიკა თანამედროვე საერთაშორისო ურთიერთობებში“, რომელიც გამოიცა ფაკულტეტის მხარდაჭერით.
წარმოადგენილი ანგარიშები შეაჯამეს ფაკულტეტის დეკანმა და დამსწრე პროფესორ-მასწავლებლებმა.