აქტივობების აღდგენისა და გადაბარების ცხრილი სამართლის სამაგისტრო პროგრამის ინდივიდუალურ გრაფიკზე მყოფი სტუდენტებისათვის

სტუდენტები, რომლების იმყოფებიან ინდივიდუალურ გრაფიკზე და მიღებული აქვთ შუასემესტრულ გამოცდაზე შეფასება მაგრამ აღსადგენი აქვთ სემესტრული აქტივობები უნდა გამოცხადნენ გამოცდებზე შემდეგი საგამოცდო ცხრილის მიხედვით:

Download (DOCX, 14KB)

Download (DOCX, 14KB)

Download (DOCX, 14KB)

Download (DOCX, 15KB)

Download (DOCX, 16KB)

Download (DOCX, 15KB)

Posted in Uncategorized.

gabela23

Leave a Reply