“გაიცანი შენი ლექტორი” – მალხაზ ჩიტაია

სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტზე დაიწყო პროექტი წარმოგიდგენთ ასოცირებულ პროფესორს, ბატონ მალხაზ ჩიტაიას, რომელიც ასწავლის სისხლის სამართლის მიმართულების სტუდენტებისთვის საგანს “კრიმინალისტიკა”.

ბატონი მალხაზის ლექცია-სემინარები ტარდება თეორიული საკითხების შესაბამისად ფაკულტეტის კრიმინალისტიკურ ლაბორატორიში პრაქტიკული კომპონენტების გათვალისწინებით.
ბატონი მალხაზ ჩიტაია იმავდროულად გახლავთ ლევან სამხარაულის სახელობის ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ერთ-ერთი კვალიფიციური ექსპერტი თავისი კომპეტენციითა და პროფესიონალიზმით.

.

Posted in Uncategorized.

gabela23

Leave a Reply