სტუდენტი გურანდა გოლიაძე საერთაშორისო პროექტში მონაწილეობდა

 სტუ-ს სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალობის მეოთხე კურსის სტუდენტი გურანდა გოლიაძე ფაკულტეტის სახელით   მონაწილეობას იღებდა ევროკომისიის პროექტში „ბოშა ახალგაზრდები პოლიტიკაში და გადაწყვეტილების მიღების პროცესში“. პროექტი გაიმართა ევროპის ახალგაზრდულ ცენტრში,სტრასბურგში, სადაც მონაწილეობდა ევროპის 25 ქვეყნის წარმომადგენელი.

შეხვედრის პროცესში განიხილებოდა: 1. არსებული ევროპის პოლიტიკური ჩარჩო და შესაბამისი ორგანოების თანამშრომლობა ბოშა ახალგაზრდების შესახებ – ევროპის,ეროვნულ და ადგილობრივ დონეზე, 2. არსებული პოლიტიკა-ის  როგორ უმკლავდება დისკრიმინაციას და სხვა სახის პრობლემებს.

სტუდენტი გურანდა გოლიაძე საქართველოში არსებულ მდგომარეობას განიხილავდა აღნიშნულ თემატიკასთან მიმართებაში.

პროექტის მიზანი იყო ევროკომისის სტანდარტებთან დაახლოება და იმ პოლიტიკის გაცნობა,რომელიც ბოშა ახალგაზრდებისკენაა მიმართული.

 

Posted in Uncategorized.

gabela23

Leave a Reply