დამხმარე სახელმძღვანელო “სოციალური სამართლიანობა და საბაზრო ეკონომიკა”

სამეცნიერო-კვლევითი პროექტის “სამართლის ფილოსოფიის” ფარგლებში გამოიცა დამხმარე სახელმძღვანელო “სოციალური სამართლიანობა და საბაზრო ეკონომიკა”, სადაც განხილულია სხვა მნიშვნელოვან საკითხებთან ერთად სოციალური სახელმწიფოს საგადასახადო პოლიტიკის სამართლებრივი და ეკონომიკური ასპექტები.

Posted in Uncategorized.

gabela23

Leave a Reply