გამოიცა დამხმარე სახელმძღვანელო “ოჯახში ძალადობის პრობლემები საქართველოში”

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის სამეცნიერო კვლევითი პროექტის “ოჯახში ძალადობის პრობლემები საქართველოში” ფარგლებში გამოიცა დამხმარე სახელმძღვანელო “ოჯახში ძალადობის პრობლემები საქართველოში”.

სახელმძღვანელოს ავტორები არიან პროფესორები: მაია ყიფიანი, ირაკლი გაბისონია და ციალა გლოველი.

Posted in Uncategorized.

gabela23

Leave a Reply