დეკანის საათი მეორე კურსის სტუდენტებთან

📌📌2019 წლის 17 ოქტომბერს სტუ-ს სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის დეკანი მეორე კურსის სტუდენტებს შეხვდა.
✍✍შეხვედრა შეეხებოდა სასწავლო პროცესთან დაკავშირებულ სხვადასხვა აქტუალურ საკითხებს.
👨‍🎓👨‍⚖დეკანმა უპასუხა სტუდენტთა შეკითხვებს და მათთან ინტერაქტიულ რეჟიმში მოხდა ინფორმაციის გაცვლა.
🎓🎓დეკანის საათს ესწრებოდნენ დეკანის მოადგილე, პროფესორი ჯემალ გაბელია, აკადემიური დეპარტამენტის ხელმძღვანელები, მოადგილეები და ფაკულტეტის სტუდენტური თვითმმართველობის წარმომადგენლები.
👨‍🎓👨‍⚖დეკანის გადაწყვეტილებით პერიოდულად შედგება დეკანის საათი სხვა კურსის სტუდენტებთანაც.

Posted in Uncategorized.

gabela23

Leave a Reply