დეკანის საათი

‼️‼️2020 წლის 15 აპრილს ონლაინ სატესტო რეჟიმში ჩატარდა სტუ-ს სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის დეკანის საათი. ჩართვა განხორციელდა ონლაინ პლატფორმის webex-ის მეშვეობით. დეკანმა სტუდენტებისგან ინდივიდუალურად მოისმინა ინფორმაცია მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ, აქტიურად უპასუხა მათ შეკითხვებს სასწავლო პროცესთან დაკავშირებით. გადასცა მათ უნივერსიტეტის რექტორის, პროფესორ დავით გურგენიძის მოკითხვა და უსურვა ჯანმრთელობა. დეკანმა სტუდენტებს გააცნო ისეთი მნიშვნელოვანი საკითხები, როგორიცაა ლექციების, სემინარების ჩატარების სპეციფიკა, შუალედური გამოცდების და საბაკალავრო ნაშრომის შესრულებასთან დაკავშირებული საკითხები.📜📜
‼️‼️სტუდენტებმა გამოთქვეს იმედი რომ მალე დაუბრუნდებიან უნივერსიტეტში სასწავლო პროცესს.

Posted in Uncategorized.

gabela23

Leave a Reply