დოქტორანტურაზე ჩარიცხვის მსურველთა გასაუბრება

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის  სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის საერთაშორისო ურთიერთობების სადოქტორო პროგრამაზე ჩარიცხვის მსურველთათვის გასაუბრება ჩატარდა. გასაუბრებას უძღვებოდა შექმნილი დროებითი კომისია.

Posted in Uncategorized.

gabela23

Leave a Reply