„ევროპარლამენტის საერთაშორისო მოდელირება 2018“

2018 წლის 8 ივნისს გაიხსნა საერთაშორისო პროექტი „ევროპარლამენტის საერთაშორისო მოდელირება, თბილისი, 2018“, სადაც სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის სრული 100%-იანი დაფინანსებით ფაკულტეტის 49 სტუდენტი იღებს მონაწილეობას.  პროექტის გახსნით ღონისძიებაზე იმყოფებოდა სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის მენეჯერი, ასისტენტ-პროფესორი ანა ფუტკარაძე, რომელმაც აღნიშნა, რომ „ ფაკულტეტი კვლავ აქტიურად დაუჭერს მხარს სტუდენტთა განვითარებისათვის არსებულ სხვადასხვა სახის პროექტებს და ამ მიზნით  ფაკულტეტის ხელმძღვანელობა გამოხატავს მზადყოფნას არაერთხელ დააფინანსოს სტუდენტთა  აქტივობები“

როექტი აერთიანებს მსოფლიოს მასშტაბით 400-ზე მეტ ახალგაზრდას, რომლებსაც საშუალება მიეცემათ იმსჯელონ ევროკავშირის აქტუალურ პოლიტიკურ, სოციალურ, ეკონომიკურ და სამართლებრივ თემებზე.

პროექტი სამდღიანია და იგი სტუდენტებს მისცემს საშუალებას კიდევ უფრო მეტად წარმოაჩინონ საკუთარი შესაძლებლობები და შეიძინონ ახალი უნარ-ჩვევები.

Posted in Uncategorized.

gabela23

Leave a Reply