ექსპერტ რეზო გელაშვილის ლექცია

გრძელდება სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის პრაქტიკული პროექტი “კრიმინალისტიკური ტექნიკა თეორიასა და პრაქტიკაში”.  მორიგი ლექცია ჩაატარა სახანძრო-ტექნიკური ექსპერტიზის სამმართველოს ექსპერტმა ბატონმა რეზო გელაშვილმა (მუშაობის სტაჟი აღნიშნული სპეციალობით 40 წელი).
პროექტის მონაწილეებმა შეისწავლეს:
შემთხვევის ადგილის დათვალიერებისა და ხანძრის კერის დადგენის ძირითადი წესები; ხანძრის მიზეზების განსაზღვრისა და საგამოძიებო ვერსიების აგების პრაქტიკული ასპექტები; გამოკითხვის ჩატარებისა (შესაბამისი კითხვარის) და ექსპერტიზის წინაშე გადასაწყვეტად დასასმელი საკითხების განსაზღვრის ძირითადი პრინციპები.

 

Posted in Uncategorized.

gabela23

Leave a Reply