ზამთრის სკოლა ბაკურიანში დასრულდა

2018 წლის 2-4 თებერვალს დაბა ბაკურიანში ზამთრის სკოლა თემაზე: პერსონალური მონაცემები და მათი დაცვის ინსტრუმენტები“ ჩატარდა.

ზამთრის სკოლა განხორციელდა სტუ-ს სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტისა და პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატის ორგანიზებით, რომელიც დაფინანსდა ფაკულტეტის ბიუჯეტიდან.

ზამთრის სკოლას უძღვებოდა პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატის წარმომადგენელი ნინო ქურასბედიანი, რომელმაც ლექციები ჩაატარა  პერსონალური მონაცემების დაცვის კანონმდებლობის, ინსპექტორის მანდატის, მონაცემების დამუშავების პრინციპებისა და საფუძვლების შესახებ, ყურადღება გაამახვილა ვიდეოკონტროლის განხორციელებაზე, პირდაპირი, აგრესიული მარკეტინგის მნიშვნელობაზე პერსონალური მონაცემების დაცვისას. ზამთრის სკოლის მსმენელებმა მიმოიხილეს კონკრეტული კაზუსები, ევროსასამართლოს პრაქტიკა და საქართველოში არსებული კანონმდებლობა.

დასასრულს, ზამთრის სკოლის ორგანიზატორებმა სტუ-ს სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის მენეჯერმა ასისტენ-პროფესორმა ანა ფუტკარაძემ, ასისტენ-პროფესორმა გოგა მამფორიამ  და პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატის წარმომადგენელმა ნინო ქურასბედიანმა ზამთრის სკოლის მსმენელებს გადასცეს სერტიფიკატები.

Posted in Uncategorized.

gabela23

Leave a Reply