იურიდიულ მეცნიერებათა აკადემიის სხდომა

 2018 წლის 5 ოქტომბერს საქართველოს იურიდიულ მეცნიერებათა აკადემიის სხდომა გაიმართა, სადაც სტუ-ს სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის დეკანი, პროფესორი და აკადემიკოსი ირაკლი გაბისონია დაჯილდოვდა ნაყოფიერი და აქტიური  შემოქმედებითი საქმიანობისთვის.

პრეზიდიუმის გადაწყვეტილებით წევრობის დიპლომი გადაეცა ფაკულტეტის სისხლის სამართლის დეპარტამენტის ხელმძღვანელს,  პროფესორს ჯემალ ჯანაშიას, ასევე პროფესორებს: მიხეილ მამნიაშვილს, კარლო ბზიშვილს და გიმზერ ალანიას.

იურიდიულ მეცნიერებათა აკადემიის წევრებმა წარმოადგინეს სამომავლო თანამშრომლობის ასპექტები სტუ-ს სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობის ფაკულტეტის ხელმძღვანელობასთან ერთად.

Posted in Uncategorized.

gabela23

Leave a Reply