იძულებით გადაადგილებული სტატუსის მქონე სტუდენტებთან შეხვედრა

ფაკულტეტის დეკანის ინიციატივით დაიგეგმა ინდივიდუალური შეხვედრები სტუდენტებთან. თავდაპირველად სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის დეკანი, პროფესორი ირაკლი გაბისონია და დეკანის მოადგილე, პროფესორი ჯემალ გაბელია ფაკულტეტის იძულებით გადაადგილებული სტატუსის მქონე სტუდენტებს შეხვდნენ. შეხვედრის მიზანი იყო სტუდენტთა ინტერესების გაანალიზება და მათი საჭიროებების უზრუნველყოფა. შეხვედრა ინტერაქტიულ რეჟიმში წარიმართა. ფაკულტეტის ადმინისტრაციამ უპასუხა სტუდენტთა შეკითხვებს სასწავლო პროცესზე, დახმარება აღუთქვეს წამოჭრილ პრობლემატურ საკითხებთან დაკავშირებით და
წარმატებები უსურვეს.
Posted in Uncategorized.

gabela23

Leave a Reply