საჯარო ლექცია ჩატარდა, რომელსაც უკრაინიდან მოწვეული პროფესორები კითხულობდნენ.

Posted in Uncategorized.

gabela23

Leave a Reply