მალტაში ვიზიტის დასასრული

🛑🛑2019 წლის 03 დეკემბერს დასრულდა სტუ-ს სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის პროფესორების ვიზიტი მალტაში საერთაშორისო საგანმანათლებლო პროგრამის “სწავლების თანამედროვე მეთოდების” ფარგლებში.
საერთაშორისო დონის პროექტში მონაწილეობდნენ: სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის დეკანი, პროფესორი ირაკლი გაბისონია, სტუ-ს კანცლერი, პროფესორი ქეთევან ქოქრაშვილი, საგანმანათლებლო პროგრამის ხელმძღვანელი, პროფესორი ქეთევან ჯინჭარაძე, საგანმანათლებლო პროგრამების კურატორი, პროფესორი მაია ყიფიანი, ფაკულტეტის მენეჯერი, ასისტენტ-პროფესორი ანა ფუტკარაძე, ასოცირებული პროფესორები: თეიმურაზ ბეჟოშვილი და ემილია ალავერდოვი, ასისტენტი ვახტან ჟვანია.
მალტის უნივერსიტეტის პროფესორმა ანაბელ დესირამ ჩაატარა მასტერკლასი “სწავლების თანამედროვე მეთოდებზე”.
🛑🛑ვიზიტი მალტის სხვადასხვა უნივერსიტეტებთან თანამშრომლობის დამყარების მიზნით გახორციელდა და ემსახურებოდა თანამედროვე სწავლების მეთოდების სპეციფიკის შესწავლასა და გაცნობას.
ტრენინგის დასასრულს პროექტში ჩართულ პირებს გადაეცათ საერთაშორისო დონის სერტიფიკატები.

Posted in Uncategorized.

gabela23

Leave a Reply