“მედიასამართლის” სამეცნიერო პროექტის შედეგად მონოგრაფია გამოიცა

სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ერთობლივი სამეცნიერო-კვლევითი პროექტის “მედიასამართლის” ფარგლებში გამოიცა პროფესორ ნანა ლომაიას მონოგრაფია “ადამიანის უფლებებისა და სამოქალაქო განათლების პრობლემები ქართულ მედიაში”.
ნაშრომი აისახება შესაბამის სილაბუსში და სტუდენტებისთვის იქნება ხელმისაწვდომი სტუ-ს ბიბლიოთეკაში, როგორც მატერიალური ასევე ელექტრონული ვერსიის სახით.

Posted in Uncategorized.

gabela23

Leave a Reply