სტატუსის აღდგენის და სემესტრის დამატების მსურველთათვის

გაცნობებთ რომ 2022-2023 სასწავლო წელს სტატუსის აღდგენა და სემესტრის დამატება შეგიძლიათ 28 აგვისტოსდან 20 სექტემბრის ჩათვლით.
განცხადებით უნდა მიმართოთ ფაკულტეტის ადმინისტრაციას.
დამატებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ სტუ-ს რექტორის ბრძანება.

https://gtu.ge/News/20183/?fbclid=IwAR3F1z3rXVzuuUhH7J3deTqFWFhl3r7lRcNYmWrTh4kg98lYTYGPxj3unI8

Posted in Uncategorized.

gabela23

Leave a Reply