მიმდინარე სემესტრის აქტივობის აღდგენის ცხრილი

გთხოვთ, გაეცნოთ მიმდინარე სემესტრის აქტივობის აღდგენის განრიგს.
აქტივობის აღდგენა ყველა საგანში ( უცხო ენებსა და იმ საგნებზე, რომელიც ბარდება ტესტირების ცენტრში დაუკავშირდით უშუალოდ ლექტორს) ჩატარდება 28 ივნისიდან 03 ივლისის ჩათვლით.
გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ დასკვნით გამოცდაზე მხოლოდ იმ შემთხვევაში დაიშვებით თუკი თქვენი აქტივობისა და შუასემესტრული შეფასების ჯამი შეადგენს 31.
დოკუმენტური მასალის/პროექტის ჩაბარება მოხდება 12 ივლისიდან 17 ივლისამდე, დამატებით დაუკავშირდით ლექციის ან სემინარის ხელმძღვანელს.
შუასემესტრული გამოცდების აღდგენა მოხდება 05-10 ივლისს, ხოლო დასკვნითი გამოცდები ჩატარდება 12-24 ივლისს.
დამატებითი გამოცდები ჩატარდება 26-31 ივლისს. დამატებით გამცოდაზე გასვლის უფლება აქვს მხოლოდ იმ სტუდენტს, რომელმაც დასკვნითი გამოცდის შეფასებებით დააგროვა 41 და მეტი ქულა.

Download (XLSX, 26KB)

Posted in Uncategorized.

gabela23

Leave a Reply