პროექტების შეფასება-მოსმენა მეორედ ჩატარდა

 2018 წლის 6  მარტს სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის დეკანის გადაწყვეტილებით უკვე მეორედ მიმდინარე და დასრულებული პროექტების მოსმენა-შეფასება გაიმართა.

დამსწრე საზოგადოების წინაშე წარსდგნენ პროექტების: „ნარკოტიკული დანაშაულის ფენომენი, მისი გამოვლენის, გამოძიების და პრევენციის ტაქტიკა და მეთოდოლოგიის” და  „სახელმწიფო სამართლის თეორიის” ხელმძღვანელები, რომლებმაც დეკანს უშუალოდ გააცნეს თუ ვინ მონაწილეობს პროექტში, რა სახის საქმიანობას ეწევიან ისინი და რამდენად ექვივალენტურია გაწერილი პროექტი შესრულებულ სამუშაოსთან მიმართებაში. სამეცნიერო პროექტში მონაწილე პირებმა იმსჯელეს სამომავლო გეგმებთან დაკავშირებით და მიმოიხილეს უკვე გამოცემული სტატიები.

მსგავსი სახით პროექტების  შედეგების მოსმენა კვლავ აქტიურად გაგრძელდება, აღნიშნულის მიზანი კი მდგომარეობს სწორი მენეჯმენტის განხორციელებაში და სამეცნიერო საქმიანობის შეჯამებაში.

 

Posted in Uncategorized.

gabela23

Leave a Reply