პირველკურსელთა რეგისტრაცია 

👩‍⚖️აბიტურიენტებმა, რომელებმაც სტუ-ს სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტზე 2019-2020 სასწავლო წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდების საფუძველზე მოიპოვეს სწავლის უფლება, რეგისტრაცია უნდა გაიარონ: 👩‍⚖️🗣👩‍⚖️🗣👩‍⚖️🗣
 2019 წლის 2 სექტემბრიდან 19 სექტემბრის ჩათვლით, 912ა აუდიტორიაში
 საბუთები მიიღება 10:00-დან 16:00 საათამდე, ყოველდღე, კვირის გარდა.
🚩 რეგისტრაციისთვის საჭირო დოკუმენტაცია:
▶️ განცხადება (განცხადების ფორმა რეგისტრაციისას დაგხვდებათ)
▶️ ატესტატი (დედანი და ასლი)
▶️ პირადობის მოწმობა (დედანი და ასლი)
▶️ ვაჟებისთვის სამხედრო მიწერის მოწმობა (დედანი და ასლი)
▶️ 2 (ორი) ფერადი ფოტოსურათი, ზომით 3 X 4 და მისი ელექტრონული ვერსია (CD დისკით).
⚠️⚠️⚠️⚠️ რეგისტრაციამდე პირველკურსელებმა უნდა დაფარონ პირველი სემესტრის სწავლების საფასური, ანუ მთლიანი თანხის ნახევარი – 1125 ლარი (თიბისი ბანკში), გადახდის ქვითარი კი უნდა წარადგინონ რეგისტრაციისას.⚠️⚠️
🚩 სტუ-ის საბანკო რეკვიზიტებია:
http://gtu.ge/AboutStu/rekvizitebi.php
მიმღების ბანკი: სახელმწიფო ხაზინა
მიმღების დასახელება: ხაზინის ერთიანი ანგარიში
ბანკის კოდი: TRESGE22
მიმღების ანგარიში: სახაზინო კოდი 708977289 (სწავლის საფასური სტუდენტებისთვის)

Posted in Uncategorized.

gabela23

Leave a Reply