პროექტების შეფასება-მოსმენა მესამედ გაიმართა

2018  წლის 7  მარტს სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის დეკანის გადაწყვეტილებით უკვე მესამედ მიმდინარე და დასრულებული პროექტების მოსმენა-შეფასება გაიმართა.

დამსწრე საზოგადოების წინაშე წარსდგნენ პროექტების: “კრიმინოლოგის მონოგრაფიის შექმნის შესახებ”, „ქართული მენტალური ლექსიკონი” და „საგამოძიებო სამართალის“ ხელმძღვანელები და პროექტში მონაწილე პირები.

პროექტი „კრიმინოლოგიის მონოგრაფიის შექმნის შესახებ“ სულ რაღაც ერთი თვეა რაც არსებობს და უკვე დაწრილია მონოგრაფიის ორი თავი,

პროექტ „საგამოძიებო სამართალის“ ფარგლებში გამოიცა სახელმძღვანელო „საგამოძიებო სამართალი“ და დასრულების სტადიაშია ასევე მეორე სახელმძღვანელოს გამოცემა.

რაც შეეხება პროექტ, „ქართული მენტალური ლექსიკონი“ იგი ხორციელდება სტუ-ს საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტთან ერთად, აქვს ინტერდისციპლინარული ხასიათი და ამ ეტაპისთვის საკმაოდ სერიოზულ რეზულტატებს გვაძლევს.  

მსგავსი სახით პროექტების  შედეგების მოსმენა კვლავ აქტიურად გაგრძელდება, აღნიშნულის მიზანი კი მდგომარეობს სწორი მენეჯმენტის განხორციელებაში და სამეცნიერო საქმიანობის შეჯამებაში.

 

Posted in Uncategorized.

gabela23

Leave a Reply