პროექტის ფარგლებში გამოცემული უნიკალური მეთოდოლოგიური სახელმძღვანელო

🛑🛑2019 წლის 23 ნოემბერს სტუ-ს სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტზე გაიმართა სამეცნიერო-კვლევითი პროექტის “მტკიცებითი სამართლის” ფარგლებში გამოცემული უნიკალური მეთოდოლოგიური სახელმძღვანელოს “ციფრული დანაშაულის გამოძიების ტექნიკა და მეთოდიკა” პრეზენტაცია.
📌📌სახელმძღვანელოს ავტორია სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის ასისტენტი ირაკლი მინაშვილი.
პრეზენტაციას ესწრებოდნენ პროექტის “მტკიცებითი სამართლის” მონაწილე პირები და დამსწრე საზოგადოება.
✔✔აღსანიშნავია რომ საქართველოში პირველად დამუშავდა და გამოიცა მსგავს თემაზე ნაშრომი, რომლის სქოლიოები გადმოცემულია QRCoder-ის მეშვეობით.

Posted in Uncategorized.

gabela23

Leave a Reply