პროფესორი ეკატერინე ბაღიშვილი ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში საქართველოს მკვლევართა მობილობის საგრანტო კონკურსის გამარჯვებულია

სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის პროფესორი ეკატერინე ბაღიშვილი ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში საქართველოს მკვლევართა მობილობის საგრანტო კონკურსის გამარჯვებულია!
კონკურსი ჩატარდა ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული “საქართველოს მკვლევართა მობილობის მხარდაჭერის პროგრამის” ფარგლებში.
პროგრამა მიზნად ისახავს ევროკავშირის წევრი ქვეყნებისა და საქართველოს სამეცნიერო საზოგადოებას შორის თანამშრომლობის ხელშეწყობას, ქართველ მკვლევართა ინტეგრაციას ევროპის კვლევით სივრცეში, საქართველოს მეცნიერების, ტექნოლოგიების და ინოვაციების წარმოჩენას საერთაშორისო ასპარეზზე.
პროგრამის ფარგლებში ეკატერინე ბაღიშვილი ჰამბურგის მაქს პლანკის სახელობის შედარებითი და საერთაშორისო კერძო სამართლის ინსტიტუტში განახორციელებს კვლევას – უცხო ქვეყნის გადაწყვეტილებების ცნობა-აღსრულება ადამიანის უფლებათა დაცვის ჭრილში.
ვულოცავთ ქ-ნ ეკატერინეს და ვუსურვებთ შემდგომ წარმატებებს
Posted in Uncategorized.

gabela23

Leave a Reply