პროფესორი მარიამ ჯიქია ნიუნბერგის საზაფხულო აკადემიაში მონაწილეობდა

2018 წლის 6-17 აგვისტოს გერმანიაში ნიურბერგის პრინციპების აკადემიის მიერ ახალგაზრდა პროფესიონალებისთვის ჩატარდა საზაფხულო აკადემია – „საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართლისა და საერთაშორისო სისხლის სამართალი“, სადაც 4 კონსტინენტიდან წარდგენილი 450 კანდიდატიდან მხოლოდ 24 იქნა შერჩეული, რომელთაგანაც ერთ-ერთი იყო საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამართლისა და საერთაშორისო ფაკულტეტის პროფესორი მარიამ ჯიქია.
საზაფხულო აკადემიაში შერჩეული მონაწილეები ძირითადად იყვნენ არნიშნულ სფეროში დასაქმებული აკადემიური პერსონალი და საჯარო მოხელეები.
აკადემიაში საერთაშორისო ექსპერტების მიერ განხილულ იქნა ისეთი საკითხები, როგორიცაა საერთაშორისო სისხლის სამართლის განვითარება, ომის დანაშაულები, გენოციდი, რომის სტატუტის იმპლემენტაცია ეროვნულ კანონმდებლობაში, მსხვერპლისა და მოწმეების დაცვის მექანიზმები სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოში და სხვა.

https://www.nurembergacademy.org/news/detail/fb0666f53c2fff24f6bf1d02a1f6a8e7/nuremberg-summer-academy-for-young-professionals-2018-137/

Posted in Uncategorized.

gabela23

Leave a Reply