ფაკულტეტის საბჭოს მორიგი სხდომა გაიმართა

2018 წლის 24 იანვარს სტუ-ს სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის საბჭოს მორიგი სხდომა გაიმართა.  ფაკულტეტის დეკანი ირაკლი გაბისონია საბჭოს წინაშე  ერთი წლის მუშაობის ანგარიშით წარსდგა. მოხსენებაში ყურადღება გაამახვილა საკითხებზე: კონტიგენტზე- რომელიც 800 სტუდენტით გაიზარდა, ბიუჯეტზე; გაფორმებულ მემორანდუმებზე, უცხოელი სტუმრების ინტეგრაციასა და ჩართულობაზე, სოციალურ სფეროზე- რომელშიც გათვალისწინებული იყო ლექტორთა და სტუდენტთა დახმარებები, დაწესებულ სტიპენდიებზე  და სამეცნიერო ჯილდოებზე, პროექტ „შეხვდი დამსაქმებელ“-ზე, სამეცნიერო კვლევითი საქმიანობის შედეგებზე,  სამეცნიერო მივლინებებზე და სხვა.

მენეჯერმა ანა ფუტკარაძემ წარმოადგინა ინტერდისციპლინარული პროექტი, რომელიც საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტისა და ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრთან თანამშრომლობის ფორმატში გაიმართება, ისაუბრა პროექტის მიზნებსა და ეტაპებზე და თხოვა ფაკულტეტის საბჭოს აღნიშნულის მხარდაჭერა.  ასევე, წარმოადგინა სტუდენტთა განცხადება, რომლებიც ითხოვდნენ სწავლის საფასურის  ნაწილობრივ დაფინანსებას.

 

Posted in Uncategorized.

gabela23

Leave a Reply