საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევითი ინსტიტუტი

საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევითი ინსტიტუტის ფარგლებში  ხორციელდება შემდეგი პროექტები

  1. საქართველოს საერთაშორისო ურთიერთობებსა და საერთაშორისო სამართლის სისტემაში
  2. საქართველოს კანონმდებლობის ჰარმონიზაცია ევროკავშირის კანონმდებლობასთან ასოცირების შესახებ შეთანხმების მოტხოვნების შესაბამისად
  3. საერთაშორისო თანამედროვე ურთიერთობები
  4. საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულების სამართალი
  5. საერთაშორისო სამართლებრივი სისტემები და ადგილობრივი თვითმმართველობა
  6. მთარგმნელობითი პროექტი- INternational law and international relations