სამეცნიერო კვლევითი პროექტების ანგარიში და 2019 წლის საუკეთესო სტუდენტები

2019 წლის 28 დეკემბერს სტუ-ს სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტზე მიმდინარე სამეცნიერო-კვლევითი პროექტების შესახებ ანგარიში წარედგინა იურიდიულ, კრიმინოლოგიის, სოციალურ და განათლების მეცნიერებათა აკადემიის წარმომადგენლებს.
სხდომის დაწყებამდე სტუ-ს სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის დეკანის, პროფესორ ირაკლი გაბისონიას ინიციატივით დაჯილდოვდნენ ფაკულტეტის “2019 წლის საუკეთესო სტუდენტები”.🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆
“2019 წლის საუკეთესო სტუდენტის” სტატუსი ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამაზე მოიპოვა:
🥇🥇სამართლის სპეციალობის პირველი კურსი- მარიამ იასეშვილი;🥇🥇
🥇🥇სამართლის სპეციალობის მეორე კურსი- ლუკა გოცაძე;🥇🥇
🥇🥇სამართლის სპეციალობის მესამე კურსი- თამარ ჭკადუა;🥇🥇
🥇🥇სამართლის სპეციალობის მეოთხე კურსი- მარლენ სიმონიშვილი🥇🥇.
🥇🥇საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალობის პირველი კურსი- ესმა ოგბაიძე;🥇🥇
🥇🥇საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალობის მეორე კურსი-დავით გუმბერიძე🥇🥇
🥇🥇საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალობის მესამე კურსი- ნანუკა ოდოსაშვილი;🥇🥇
🥇🥇საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალობის მეოთხე კურსი- ლუკა ბერსენაძე.🥇🥇
🥇🥇საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალობის რუსული სექტორის პირველი კურსი- ანნა მატვეიჩუკ 🥇🥇
🥇🥇საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალობის რუსული სექტორის მეორე კურსი-თინა მერზანტოვა 🥇🥇
🥇🥇საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალობის რუსული სექტორის მესამე კურსი თეა ღვალაძე 🥇🥇
🥇🥇საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალობის რუსული სექტორის მეოთხე კურსი- ელმარ ხალილოვი 🥇🥇
🥇🥇საერთაშორისო ურთიერთობების მაგისტრატურის პირველი კურსი- მარიამ ბაზერაშვილი🥇🥇
🥇🥇საერთაშორისო ურთიერთობების მაგისტრატურის მეორე კურსი- გვანცა წახნაკია🥇🥇
🥇🥇სამართლის სპეციალობის მაგისტრატურის მეორე კურსის სტუდენტი სოფო რამიშვილი.
სტუდენტები დაჯილდოვდნენ აკადემიის წევრების მიერ შესაბამისი სერტიფიკატებით.
აკადემიის წევრებმა მაღალ დონეზე შეაფასეს ფაკულტეტზე მიმდინარე სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები და გამოთქვეს თანამშრომლობის სურვილი

Posted in Uncategorized.

gabela23

Leave a Reply