სამეცნიერო-კვლევითი პროექტების ანგარიშის მორიგი მოსმენა

2020 წლის 22 ივნისს სტუ-ს სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტზე გაიმართა სამეცნიერო-კვლევითი პროექტების შედეგების ონლაინ მოსმენა.
შეხვედრა გახსნა სტუ-ს სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის დეკანმა, პროფესორმა ირაკლი გაბისონიამ, შეხვედრას ესწრებოდნენ ფაკულტეტის სათათბიროს წევრები.
სამეცნიერო-კვლევითი პროექტის „ტურიზმის სამართლის“ ხელმძღვანელებმა: დიჟონის უმაღლესი სასამართლოს იურიდიულმა ექსპერტმა, პროფესორმა ნატო ტაბუცაძემ და იენის უნივერსიტეტის პროფესორმა ქეთევან მჭედლიშვილი-ჰედრიხმა შეაჯამეს პროექტის შედეგები და წარმოადგინეს გამოსაქვეყნებელი სახელმძღვანელოს სტრუქტურა. პროექტის კოორდინატორმა მაკა ტყებუჩავამ ყურადღება გაამახვილა პროექტის მიმდინარეობაზე და შეაჯამა ცალკეული ასპექტები.
სამეცნიერო-კვლევითი პროექტის „ელექტრონული მმართველობისა და ციფრული დემოკრატიის განვითარება საქართველოში“ ხელმძღვანელმა, პროფესორმა ქეთევან მარშავამ ისაუბრა პროექტის მიმდინარეობაზე, წარმოადგინა სამეცნიერო სტატიები და შეაჯამა პროექტის შედეგები. ასევე, ჩამოაყალიბა კვლევის სამომავლო ასპექტები.

Posted in Uncategorized.

gabela23

Leave a Reply