სამეცნიერო ნაშრომების კონკურსი

სტუ-ს 100 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი სამეცნიერო ნაშრომების კონკურსი ფაკულტეტზე დასრულდა, გამოვლინდნენ გამარჯვებულები, რომლებიც შეარჩია საკონკურსო კომისიამ.
დღეს გამარჯვებულებს გადაეცათ დიპლომები.
გამოვლინდა საჯარო სამართლის, სისხლის სამართლის, კერძო სამართლის, საერთაშორისო სამართლის, ისტორიის, საერთაშორისო ურთიერთობების, პოლიტოლოგიის და კულტუროლოგიის მიმართულებით საუკეთესო მონოგრაფიის, სახელმძღვანელოს, დამხმარე სახელმძღვანელოს, სამეცნიერო სტატიის და სადოქტორო ნაშრომის ლაურეატები.
Posted in Uncategorized.

gabela23

Leave a Reply