სამეწარმეო სამართლის მეოთხე გამოცემა

სტუ-ს სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის სამეცნიერო-კვლევითი პროექტის “საინჟინრო სამართლის” ფარგლებში პროფესორ ქეთევან ქოქრაშვილის მიერ მომზადდა სამეწარმეო სამართლის სახელმძღვანოს განახლებული მეოთხე გამოცემა, რომელიც შედგენილია 2019 წელს არსებული საკანონმდებლო ბაზისა და ამ პერიოდისათვის არსებული პრაქტიკული გამოცდილების საფუძველზე.
სახელმძღვანელო ხელმისაწვდომია სტუდენტებისთვის სტუ-ს ცენტრალურ ბიბლიოთეკაში და მის ფილიალში ჩვენს ფაკულტეტზე.

Posted in Uncategorized.

gabela23

Leave a Reply