სასკოლო ფორმატის II სეზონის V სამსჯავრო, I ნახევარფინალი

სტუ-ს სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის პროექტი “პოლიტიკა სამსჯავროზე”.
სასკოლო ფორმატის II სეზონის V სამსჯავრო, I ნახევარფინალი

რამდენად შეესაბამებოდა ეროვნულ ინტერესებს ალექსანდრე ბატონიშვილის მიერ გატარებული პოლიტიკა?
მას საქართველოს გა-დარჩენის გზად ირანი წარმოედგინა. ქართველი უფლისწული თითქმის 40 წელწადი იყო ჩაბმული უთანასწორო ომში უზარმაზარი რუსეთის იმპერიის მრავალჯერ აღმატებულ მასზე დაგეშილ მტრულ ძალებთან. მისი გმირული ფათერაკებით სავსე ცხოვრება საუკე-თესო სათავგადასავლო ფილმის თუ რომანის სიუჟეტად გამოდგება. საბჭოთა ისტორიოგრაფია მას მოიხსენიებდა განსაკუთრებულად უარყოფით კონტექსტში, როგორც ,,საქართველოს ბოროტ გენიას”. ბრალდების მხარე, თბილისის 178-ე საჯარო სკოლის უფროს-კლასელების გუნდი „ენიგმა“ შეეცდება საკუთარი არგუმენტებით ნაფიც მსაჯულთა დარწმუნებას. მისი პოლიტიკის დაცვის მხარე, თბილისის 51-ე საჯარო სკოლის გუნდი „რონდო“ კი მოძიებული მტკიცებულებებით შეეცდება მისი პოლიტიკის გაამართლებას.

ბრალდების მხარე, თბილისის 178-ე საჯარო სკოლის გუნდი ,,ენიგმა”
საბა კოპალიანი – გუნდის კაპიტანი;
ელენე აჭარაძე;
ცოტნე ბარბაქაძე;
ნია ბოლაშვილი;
ციცი გიგოიძე;
მარიამ მთიულიშვილი;
დიანა ნალიანი.
გუნდის მენტორები: პროფ. ზურაბ კვეტენაძე – პოლიტიკისა და საერთაშ. ურთიერთობების მიმართულებით; მოწვეული ლექტორი ხატია ხერხეულიძე – სამართლის მიმართულებით.
პედაგოგი: ლია ჯანაშია
სტუდენტი მენტორი – თამარ ტაკაშვილი

დაცვის მხარე, თბილისის 51-ე საჯარო სკოლის გუნდი ,,რონდო“
მარიამ ალავიძე – კაპიტანი;
კესარია ბერძენიშვილი;
აკაკი ბულია;
სალომე გუნია;
ნიკოლოზ მაძღარაშვილი;
ლუკა ჩხაპელია;
ნიკოლზ ძაგნიძე.
გუნდის მენტორები: პროფ. გიორგი ჩხიკვიშვილი – პოლიტიკისა და საერთაშ. ურთიერთობების მიმართულებით; პროფ. ხატია ვასაძე – სამართლის მიმართულებით.
პედაგოგი: თამარ ჯავახიშვილი
სტუდენტი მენტორი: ანა ნაკაშია

2020 წლის 25 იანვარი, 12:00 საათი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ადმინისტრაც.კორპუსი, გ.ნიკოლაძის დარბაზი

 

Posted in Uncategorized.

gabela23

Leave a Reply