სახელმძღვანელო “საგადასახადო სამართალი (ზოგადი ნაწილი)”

სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის სამეცნიერო-კვლევითი პროექტის “საგადასახადო და საფინანსო სამართლის” ფარგლებში პროფესორ ირაკლი გაბისონიას და პროფესორის ასისტენტის თამარ ბარამიას ავტორობით გამოიცა სახელმძღვანელო “საგადასახადო სამართალი (ზოგადი ნაწილი) “.

Posted in Uncategorized.

gabela23

Leave a Reply