სახელმძღვანელო “სამედიცინო სამართალი”

სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის სამეცნიერო-კვლევითი პროექტის “სამედიცინო საქმიანობის რეგულირების სამართლის” ფარგლებში გამოიცა სახელმძღვანელო “სამედიცინო სამართალი”.
გამოცემა მიეძღვნა სტუ-ს 100 წლის იუბილეს.
სახელმძღვანელოს ავტორები არიან პროფესორები ირაკლი გაბისონია, ციალა გლოველი და ბესიკ ტეტელოშვილი.
Posted in Uncategorized.

gabela23

Leave a Reply