სისხლის სამართლის იმიტირებული პროცესი

2019 წლის 22 დეკემბერს სტუ-ს სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის მხარდაჭერით და ლექტორის მამუკა მახარაძის ორგანიზებით ჩატარდა სისხლის სამართლის იმიტირებული პროცესი.
პროცესის დასასრულს გამოვლინდა სხვადასხვა ნომინაციებში გამარჯვებული სტუდენტები, რომლებსაც სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის დეკანის, პროფესორ ირაკლი გაბისონიას გადაწყვეტილებით საჩუქარად გადაეცათ იურიდიული ლიტერატურა და შესაბამისი სერტიფიკატები.
იმიტირებულ პროცესში მონაწილეობდნენ სამართლის სპეციალობის სტუდენტები, მათ შორის, მოწმეთა როლები მოირგეს პირველკურსელებმა სტუდენტებმა.
მსგავსი იმიტირებული პროცესები მიზნად ისახავს სტუდენტებში პროფესიული უნარ-ჩვევების ჩამოყალიბებას.

Posted in Uncategorized.

gabela23

Leave a Reply