სორბონის უნივერსიტეტის პროფესორის, ნინო ცხოვრებაშვილის საჯარო ლექცია

2022 წლის 14 აპრილს სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის სტუ-ის 100 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი “100 საჯარო ლექციის ციკლის“ ფარგლებში, შეხვედრა გაიმართა

ინფორმაციული სისტემების ფაკულტეტის SIC/MIKS სწავლებისა და კვლევების ატაშესთან, ბიზნეს ადმინისტრირების დოქტორთან, კომპიუტერულ მეცნერებათა/ინფორმატიკის დოქტორთან, პროფესორ ნინო ცხოვრებაშვილითან.
საჯარო ლექციის თემა იყო: პერსონალურ მონაცემთა დაცვა და დიჯიტალიზაცია (ციფრული ტრანსფორმაცია).
მადლობას ვუხდით ქალბატონ ნინო ცხოვრებაშვილის ასეთი უაღრესად საინტერესო საჯარო ლექციის ჩატარებისთვის.

Posted in Uncategorized.

gabela23

Leave a Reply