სოციალური პროგრამის ფარგლებში დაფინანსების მსურველთა საყურადღებოდ!

2020 წლის 27 აგვისტოს N534 დადგენილებით განისაზღვრა “უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში სოციალური პროგრამის ფარგლებში იმ სტუდენტების სახელმწიფო სასწავლო გრანტით დაფინანსების ოდენობა და პირობები რომლებიც ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების საფუძველზე სწავლობენ აკრედიტებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო პროგრამებზე”.
სწავლის დაფინანსებასთან დაკავშირებით, განაცხადები მიიღება მხოლოდ ონლაინ რეჟიმში 2020 წლის 7 სექტემბრის 9:00 საათიდან 28 სექტემბრის 18:00 საათამდე http://socreg.mes.gov.ge/ პორტალზე რეგისტრაციით.
დამატებით იხილეთ მთავრობის დადგენილება N534.
დამატებითი ინფორმაციისთვის მიმართეთ ფაკულტეტის მენეჯერს.
577155544- ანა ფუტკარაძე, 906ა

Download (PDF, Unknown)

Posted in Uncategorized.

gabela23

Leave a Reply