სტუდენტთა საყურადღებოდ!

სტუდენტები, რომლებსაც 2018 წლის 10 დეკემბრამდე არ ექნებათ სწავლის საფასურის 1/2- 1125 ლარი გადახდილი შეუჩერდებათ სტუდენტის სტატუსი.

Posted in Uncategorized.

gabela23

Leave a Reply