სტუდენტური ვორქშოფი თემაზე:  „მიგრაციის აქტუალური საკითხები“  

 

2018 წლის 11 მაისს საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის მოწვევით გაეროს მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის, მიგრაციის რესურსცენტრის კოორდინატორმა მარიამ თოქმაზიშვილის სტუდენტებისთვის  ჩაატარა ვორქშოფი  თემაზე: “მიგრაციის აქტუალური საკითხები

ვორქშოფში ჩართული იყო სტუ-ს სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის ასისტენტ-პროფესორი თამარ დარჩია, რომელმაც სტუდენტებს პრეზენტაციის სახით წარუდგინა თემა: საერთაშორისო დაცვის ცნება და მექანიზმები, ყურადღება გაამახვილა ლტოლვილის, ჰუმანიტარული, დროებითი დაცვის, დევნილის, მოქალაქეობის არ მქონე პირის სტატუსის განმარტებაზე და ზემოთხსენებული პირების უფლებების დაცვაზე საერთაშორისო დაცვის მექანიზმების გამოყენებით.

გაეროს მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის, მიგრაციის რესურსცენტრის კოორდინატორმა მარიამ თოქმაზიშვილმა მიმოიხილა მიგრაციის არსი და სახეები; მიგრაციის ნაკადები და გამოწვევები.

სტუდენტური ვორქშოფი საინტერესო აღმოჩნდა, რადგან სტუდენტმა შეასრულეს ჯგუფური სამუშაოები კონკრეტულ საკითხთან მიმართებაში, კერძოდ, მათ მოახდინეს სიმულაცია საქართველოს მოქალაქეების მიერ საზღვარგარეთ თავშესაფრის მოთხოვნის და უვიზო მიმოსვლისას პრაქტიკულად განხორციელების თვალსაზრისით.

სტუდენტებმა აქტიურად დასვეს შეკითხვები განხილულ საკითხებთან დაკავშირებით და უკანონო მიგრაციასთან დაკავშირებული რისკების და ტრეფიკინგის შემთხვევის შესახებ.

 

Posted in Uncategorized.

gabela23

Leave a Reply