სტუდენტური თვითმმართველობის არჩევნები 2020

2020 წლის 25 დეკემბერს საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში გაიმართება სტუდენტური თვითმმართველობის არჩევნები, ელექტრონული ფორმატით. არჩევნებში მონაწილეობის მიღება სტუდენტებს შეუძლიათ თავის ინდივიდუალურ ელექტრონულ ფოსტაზე მიღებული უნიკალური ბმულის მეშვეობით.
სტუდენტებს, რომლებსაც ამ დრომდე არ მიგიღიათ ელექტრონულ ფოსტაზე საინფორმაციო შეტყობინება სტუდენტური თვითმმართველობის არჩევნების შესახებ, ან სურვილი გაქვთ გადაამოწმოთ თქვენი ელექტრონული ფოსტის სიზუსტე, გთხოვთ დაუკავშირდეთ საკონტაქტო პირებს ფაკულტეტების მიხედვით, 22 და 23 დეკემბერს 11:00 საათიდან 18:00 საათამდე.
საკონტაქტო პირი:
სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი – გვანცა ნარიმანიშვილი 555965578

Posted in Uncategorized.

gabela23

Leave a Reply