სტუდენტური კონფერენცია ,,საქართველო- XXI საუკუნე“

სტუ-ს სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტზე 2019 წლის 24 მაისს იმართება საქართველოს პირველი დამოუკიდებელი რესპუბლიკის  გამოცხადების დღისადმი მიძღვნილი რიგით მეორე

სტუდენტური კონფერენცია ,,საქართველო- XXI საუკუნე“

კონფერენციაში მონაწილეობის მიღების მსურველმა სტუდენტებმა (ბაკალავრიატი, მაგისტრატურა) კონფერენციაზე წარსადგენი მოხსენების სახელწოდებები და სამეცნიერო ხელმძღვანელების დასკვნები წარმოადგინეთ და გადმოაგზავნეთ ა.წ. 18 მაისამდე შემდეგ ელ. მისამართზე: kipianimaia@gmail.com

Posted in Uncategorized.

gabela23

Leave a Reply