პროექტ „შეხვდი დამსაქმებელს“ ფარგლებში საქართველოს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე სტუდენტებს შეხვდა

2018  წლის 10 თებერვალს საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ცენტრალურ ბიბლიოთეკაში  სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის ორგანიზებით პროექტშეხვდი დამსაქმებელსფარგლებში ფაკულტეტის სტუდენტებსა და პროფესორმასწავლებლებს შეხვდა საქართველოს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე  ნინო გვენეტაძე.

ღონისძიება გახსნა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის რექტორმა აკადემიკოს არჩილ ფრანგიშვილმა, რომელმაც ხაზი გაუსვა  ფაკულტეტის მიერ წამოწყებულ ისეთ ინტერდისციპლინარულ პროექტებს როგორიცაა: საინჟინრო სამართალი,   კოსმოსური სამართალი, ბიზნესსამართალი და სხვ.    ყურადღება გაამახვილა მულტიდისციპლინარული პროგრამების და  სიახლეების დანერგვაზე.

შეხვედრას ესწრებოდნენ: მაქს პლანკის ინსტიტუტის პროფესორი ელიკო წიკლაური-ლამიხი, სტუ-ს სპიკერი პროფესორი ჯემალ გახოკიძე , სტუ-ს სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის დეკანი პროფესორი ირაკლი გაბისონია, ფაკულტეტის პროფესორ-მასწავლებლები და სტუდენტები.  

დამსწრე საზოგადოების  წინაშე მოხსენებით წარსდგა საქართველოს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე, პროფესორი ნინო გვენეტაძე, რომელმაც მადლობა გადაუხადა უნივერსიტეტის ხელმძღვანელობას მოწვევისათვის.

მოხსენებისას უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე ნინო გვენეტაძე შეეხო სასამართლო სისტემის ოთხ წლიანი სტრატეგიის ძირეულ ასპექტებს.  ხაზი გაუსვა სასამართლო სისტემაში განხორციელებულ რეფორმებს, სასამართლოს გამოწვევებს და სამართალწარმოების ზოგიერთ პრობლემას.

დამსწრე საზოგადოებას მიესალმა მაქს პლანკის უნივერსიტეტის პროფესორი ელიკო წიკლაური-ლამიხი, რომელმაც ხაზი გაუსვა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შესაძლებლობას შექმნას და ჩამოაყალიბოს ინტერდისციპლინარული პროგრამები, ასევე,  ისაუბრა ფაკულტეტზე „ახალი ტექნოლოგიებისა და სამართლებრივი პროგნოზირების ცენტრის“ შექმნის შესახებ, რომელიც ხელს შეუწყობს თანამედროვე ტექნოლოგიების პროგნოზირებას.

  სასამართლოთა საქმიანობის  მიმოხილვის შემდგომ უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარემ ნინო გვენეტაძემ უპასუხა სტუდენტთა შეკითხვებს, რომლებმაც საინტერესო და პრობლემურ საკითხებთან დაკავშირებით არაერთი მოსაზრება გამოთქვეს.  სტუმარმა ასევე პრაქტიკული რეკომენდაციები მისცა სტუდენტებს და წარმატებები უსურვა მათ.

სტუ-ს სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის დეკანმა პროფესორ ირაკლი გაბისონიამ საქართველოს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარეს საჩუქრად გადასცა სახელმძღვანელოები: „საგამოძიებო სამართალი“, „საპროკურორო სამართალი“ და „არასწრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსის კომენტარები“. თავის მხრივ, უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარემ სტუ-ს ბიბლიოთეკას უსახსოვრა უზენაესი სასამართლოს მიერ გამოცემული სახელმძღვანელოები და ბროშურები.

შეხვედრა შეაჯამა სტუ-ს რექტორმა აკადემიკოს არჩილ ფრანგიშვილმა.

 

 

Posted in Uncategorized.

gabela23

Leave a Reply